Loading

ธอส.ชี้มาตรการกระตุ้นศก. ดันเป้าสินเชื่อใหม่ปีนี้ทะลุ2แสนล้านแน่

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ของปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ว่า ธนาคารยังคงเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในสถาบันครอบครัว ด้วยการสร้างโอกาส ในการทำให้คนไทยได้มีบ้าน โดยปล่อย สินเชื่อใหม่ได้ 148,693 ล้านบาท 106,285 บัญชี
        นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ของปี 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ว่า ธนาคารยังคงเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ความมั่นคงในสถาบันครอบครัว ด้วยการสร้างโอกาส ในการทำให้คนไทยได้มีบ้าน โดยปล่อย สินเชื่อใหม่ได้ 148,693 ล้านบาท 106,285 บัญชี ทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/2562 เทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้าง รวมทั้งสิ้น 1,173,670 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.18% มีสินทรัพย์รวม 1,229,609 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 5.65% เงินฝากรวม 984,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.32% มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จำนวน 54,451 ล้านบาท คิดเป็น 4.64% ของยอดสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้น 0.47% และมีกำไรสุทธิ 10,319 ล้านบาท
        ทั้งนี้ มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากโดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการสินเชื่อเพื่อ ที่อยู่อาศัยฯ ของ ธอส. ประชารัฐ ทำให้คนไทย มีบ้านได้จริง กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี นาน 3 ปีแรก ซึ่งถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในตลาดขณะนี้ กรณีกู้ 1 ล้านบาท เวลา 3 ปีแรก ผ่อนชำระเพียง 3,300 บาทต่องวดเท่านั้น เทียบกับ เงินงวดผ่อนชำระของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อปกติ ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท จะประหยัดเงินงวดได้จำนวนถึง 80,400 บาท โดยคาดว่าจะมียอดยื่นกู้ถึง 30,000 ล้านบาทได้ภายในเดือนธันวาคม 2562
        "การที่รัฐบาลมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% ซึ่งล่าสุดประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง ดังกล่าวได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วไปจนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนที่อยากมีบ้านตัดสินใจได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะ ค่าใช้จ่ายในด้านค่าธรรมเนียมลดลง ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยให้การปล่อยสินเชื่อใหม่ ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย 203,000 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน"นายฉัตรชัยกล่าว
        โดยกรณี กรณีกู้ 3 ล้านบาทเดิมต้องชำระค่าจดทะเบียนการโอนและจดทะเบียนจำนองรวมกว่า 90,000 บาท ก็จะลดเหลือเพียง 600 บาทเท่านั้น รวมถึงแรงสนับสนุนจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จะเร่งจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายปี
        นายฉัตรชัยยังกล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 352 (พ.ศ.2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยมี สาระสำคัญคือ ให้เงินได้ที่เป็นดอกเบี้ย และรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธอส. (ไม่รวมถึงดอกเบี้ยซึ่งผู้รับมิใช่ผู้ทรงคนแรก) ที่ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของ ธอส. ที่คำนวณ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนภารกิจของ ธอส. ในการให้สินเชื่อโครงการต่างๆ เชื่อว่าการที่ดอกเบี้ยและรางวัลสลากออมทรัพย์ของ ธอส. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะยิ่งช่วยให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่ต้องการออมเงินกับ ธอส. มากยิ่งขึ้น