Loading

WHA ยิ้มแก้มปริ จีนแห่ซื้อที่ลงทุน JCKปลื้มผังอีอีซี

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
ดับบลิวเอชเอ ส้มหล่นพิษสงครามการค้า จีนแห่โอนที่ ซื้อที่ทะลัก ดันกำไร 9 เดือน แตะ 2,028 ล้านบาท นิคมฯ ทีเอฟดีราคาพุ่ง หลัง ครม.อนุมัติแผนลงทุนอีอีซี
            ดับบลิวเอชเอ ส้มหล่นพิษสงครามการค้า จีนแห่โอนที่ ซื้อที่ทะลัก ดันกำไร 9 เดือน แตะ 2,028 ล้านบาท นิคมฯ ทีเอฟดีราคาพุ่ง หลัง ครม.อนุมัติแผนลงทุนอีอีซี
            นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ปัญหาสงครามการค้าที่เกิดขึ้นและต้นทุนการผลิตในประเทศของจีนปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค และการ สนับสนุนของภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุนโครงการพัฒนาระ เบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ผลักดันต่อภาพรวมการลงทุนในประเทศเติบโต ส่งผลต่อกำไรของบริษัทขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนจากช่วง 9 เดือน บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,028 ล้านบาท เติบโต 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการโอนที่ดิน และการขายที่ดินที่เพิ่มขึ้น
            ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้น ของปริมาณการขายและให้บริการน้ำตามความต้องการใช้น้ำของลูกค้านิคมอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม โดยผลประกอบการจากโรงไฟฟ้าของบริษัททุกโครงการยังคงเติบโต สำหรับภาพรวมธุรกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เชื่อว่าจะเป็นไตรมาสที่แข็ง แกร่งที่สุด เพราะไตรมาส 4 ปีนี้ จะรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท มูลค่าทรัพย์สิน 4,880 ล้านบาท และเป็นไตร มาสที่มียอดโอนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสูงสุด
            ด้าน นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JCK ได้เปิดเผยว่า ผังเมือง EEC ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่สีม่วงไว้หลายบริเวณ ส่งผลให้ราคาที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทราได้พุ่งสูงขึ้นมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ดินบริเวณที่คาดว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมตามผังเมือง EEC ได้พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งบริเวณนิคมฯ ทีเอฟดีก็อยู่ภายใต้ผังเมืองใหม่นี้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้น เมื่อผังเมือง EEC มีผลใช้บังคับ ทำให้ที่ดินนอกนิคมฯ ทีเอฟดีที่ JCK ถืออยู่ได้เปลี่ยนสีจากสีเขียวเขตพื้นที่เกษตรกรรม มาเป็นพื้นที่สีม่วงเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จึงส่งผลดีให้แก่ JCK เป็นอย่างมากที่จะสามารถนำเอาที่ดินในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์และพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมในเฟสต่อไปได้ทันที โดยจากผังเมืองเดิมที่มีพื้นที่อุตสาหกรรม 2,500 ไร่ เมื่อประกาศผังเมือง EEC จะมีพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 ไร่