Loading

ทุนกวางตุ้ง ดูลู่ทางลงทุนอีอีซี

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
"สมคิด"ดึงมณฑลกวางตุ้งลงทุน อีอีซี พร้อมตั้งเป้าเพิ่ม นักท่องเที่ยวจาก5 ล้านคนเป็น 10 ล้านคน
         "สมคิด"ดึงมณฑลกวางตุ้งลงทุน อีอีซี พร้อมตั้งเป้าเพิ่ม นักท่องเที่ยวจาก5 ล้านคนเป็น 10 ล้านคน

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(เอ็มโอยู) ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (ซีซีพีไอที) ว่า ได้ขอให้ นายฟาง ลี่ ซวี่ ประธานซีซีพีไอที ชักชวนนักท่องเที่ยวมณฑลกวางตุ้งเดินทางมาท่องเที่ยวไทยให้ได้ถึง 10 ล้านคน จากปกติจะเดินทาง มาประมาณ 5 ล้านคน โดยไทยจะอำนวยความสะดวก เช่น การเพิ่มเที่ยวบินให้ถี่มากขึ้น โดยจะหารือกับสายการบินของไทยให้เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน

          นอกจากนี้ ยังพบว่านักธุรกิจในมณฑลกวางตุ้งมีความสนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักร เครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจะให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งดึงการลงทุนครั้งนี้ โดยรัฐบาลจะใช้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อมโยงกับเส้นทางเบลแอนด์โรดของจีน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการจีนสามารถใช้ไทยเป็นประตูไปสู่ตลาดอาเซียนได้ ซึ่งจะทำให้การค้าทั้ง 2 ประเทศ ขยายตัวร่วมกัน

          "จากการพูดคุยพบว่า จีนมีความสนใจใน3ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม และเมียนมา โดยพบว่าสนใจไทยมากที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องทำตัวให้พร้อมรับการลงทุนครั้งนี้ ขณะเดียวกันจะรอผลการประชุมความร่วมมือไทยจีนเพื่อเร่งเดินหน้าความร่วมมือการลงทุนครั้งนี้"

          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในพิธีลงนามความร่วมมือกับ ซีซีพีไอที ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่ออนาคต รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย

          "ในการเดินทางมาเยือนไทยของคณะซีซีพีไอทีครั้งนี้มีผู้ประกอบการรายใหญ่เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนกว่า 20 ราย รวมทั้งจะลงไปดูพื้นที่จริงในอีอีซี ซึ่งคาดว่าจะเห็นตัวเลขการลงทุนจากมณฑลกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอีกมาก"

          สำหรับผู้ประกอบการที่จะเดินทางมาไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมจิวเวอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปการเกษตร ซึ่งมีบางรายได้เข้ามาลงทุนแล้วและยังมีอีกจำนวนมากที่มีความพร้อมจะเข้ามาลงทุน โดย ส.อ.ท. จะจัดหาบริษัทที่เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทจีนเหล่านี้ด้วย