Loading

เคาะแผนสาธารณสุข หนุนพัฒนาอสังหาอีอีซี

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
กบอ.เคาะแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี เม็ดเงินลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท เข็นสร้างศูนย์กลางการแพทย์จีโนมิกส์ ด้านกูรูฟันธงเขตปลอดอากรอีคอมเมิร์ซ ดันอสังหาฯ อีอีซีบูม
          กบอ.เคาะแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี เม็ดเงินลงทุน 3.5 หมื่นล้านบาท เข็นสร้างศูนย์กลางการแพทย์จีโนมิกส์ ด้านกูรูฟันธงเขตปลอดอากรอีคอมเมิร์ซ ดันอสังหาฯ อีอีซีบูม

          นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในอีอีซี ใน 3 โครงการหลัก ที่จะก่อให้เกิดเงินลงทุนอีก 3.5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณสุข วงเงิน 3 พันล้านบาทใน 5 ปี

          การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์จีโนมิกส์ โดยคาดการณ์จะมีเงินลงทุนของรัฐและเอกชนถึง 2 หมื่นล้านบาทใน 5 ปี และเห็นชอบให้มีแนวทางการจัดการขยะในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับขยะที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่จาก 4.2 พันตันต่อวัน เป็น 6.8 พันตันต่อวันในอีก 20 ปีข้างหน้า

          นายกรณ์กวินท์ พีระเดช ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "ชำแหละประกาศกรมศุลกากร E-Commerce ใน EEC : ผลกระทบภาคอสังหาฯ ไทย" ว่า การที่กรมศุลกากรได้ประกาศลงบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ส่งผลดีและเป็นโอกาสของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

          "เขตปลอดอากรอีคอม เมิร์ซอีอีซีในพื้นที่อีอีซี เป็นทำเลที่มีอัตราการเติบโตในอัตราที่ดี โดยเฉพาะชลบุรี ส่วนระ ยองเป็นทำเลศักยภาพ ขณะที่ฉะเชิงเทรามีโอกาสขยายตัวในอนาคต และน่าจับตามองมากหลังจากที่อาลีบาบาอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนลงทุนก่อสร้างโครงการศูนย์ดิจิทัลอัจฉริยะในอีอีซี มูลค่าลงทุน 11,000 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เมื่อมีเม็ดเงินนับหมื่นล้านบาทเข้ามาในไทยก็จะเกิดการจ้างงานมากขึ้น การถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โดยส่วนตัวมองเป็นเชิงบวกต่อประเทศ ไทย และเชิงบวกต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" นายกรณ์กวินท์ กล่าว