Loading

ฟันธงเขตไร้ภาษีอี-คอมเมิร์ซ ส่งผลบวกอสังหาฯอีอีซีบูม

วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
นายกรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "ชำแหละประกาศกรมศุลกากร อี-คอมเมิร์ซ ในอีอีซี : ผลกระทบภาคอสังหาฯ ไทย"
          นายกรณ์กวินท์ พีระเดชไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด กล่าวในงานเสวนาเรื่อง "ชำแหละประกาศกรมศุลกากร อี-คอมเมิร์ซ ในอีอีซี : ผลกระทบภาคอสังหาฯ ไทย" ว่า ส่วนตัวมองว่าประกาศดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลต้องการเพิ่มแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากในและต่างประเทศ เพราะทำให้เกิดการก่อสร้าง การจ้างงาน การสั่งสินค้า และการเกิดฟรีเทรดโซนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (อีอีซี) เป็นโอกาสของ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพราะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วคือ พื้นที่อีคอมเมิร์ซ พาร์คของจีนนั้นประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งกระจายรายได้ให้ชุมชน สินค้าหรือบริการเหล่านั้นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หลายรายเติบโตเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

          นายปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสยามไอซีโอ จำกัด และกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไทยขาดดีมานด์ในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นอาวุธหลักในการแข่งขันทางธุรกิจ1-2 ปีข้างหน้า ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีแผนธุรกิจทำสมาร์ทเนชั่น สมาร์ทซิตี้ ยกเครื่องระบบโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยคือต้องเร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมของตัวเอง โดยหน่วยงานรัฐต้องร่วมมือกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขณะที่บริษัททั่วไปต้องหาโอกาสจากอีอีซี