Loading

คอลัมน์ Biz Insight: ลดไซส์โครงการ ลดภาระภาษีที่ดินฯ

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ที่ใช้ทดแทนภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จะจัดเก็บตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ โดยจะบังคับใช้ในเดือนส.ค.ที่จะถึงนี้นั้น
          ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ที่ใช้ทดแทนภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จะจัดเก็บตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามการใช้ประโยชน์ โดยจะบังคับใช้ในเดือนส.ค.ที่จะถึงนี้นั้น

          หนึ่งในกลุ่มได้รับผลกระทบ คือ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย แม้ในระยะ 3 ปีแรกจะได้รับผลกระทบ ไม่มากนัก ตามข้อยกเว้นมาตรา 4 ให้ลดภาษีในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการจัดสรร รวมถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด

          ทว่า หากผู้ประกอบการไม่สามารถบริหารการขายได้หมดภายใน 3 ปี ผลกระทบ จากภาระภาษีย่อมเพิ่มขึ้น

          ไม่แปลกที่จะเห็นผู้ประกอบการอสังหาฯ เริ่มแก้เกมด้วยการ "ลดขนาดโครงการ" เพื่อบริหารการขายให้หมดภายใน 3 ปีจากนี้

          'วิทการ จันทวิมล' ผู้บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ภาษีที่ดินฯส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาฯต้อง "ปรับตัว" เริ่มจากการทำโครงการให้มีขนาดเล็กลง จากเดิมที่เคยทำ 2,000-3,000 ยูนิต  ลดลงเหลือ 300-400 ยูนิต เพื่อให้สามารถระบายได้ภายใน 3 ปี

          ปี 2563 ปัจจัยภาษีที่ดินฯจึง ถือเป็นจุดเปลี่ยนของคนในวงการอสังหาฯ ที่เร่งปรับตัว จำกัดซัพพลาย เร่งบริหารการขาย เพราะลำพังสต็อกที่ทุกค่ายแบกอยู่หลัง แอนตอนนี้ ก็อ่วมอรทัยแล้ว
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ