Loading

ผังเมืองใหม่EECพ่นพิษแผนลงทุนสร้าง8นิคมวุ่น

วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563
ผังเมือง EEC ทำพิษเปลี่ยนสีเป็นม่วง ได้แค่ 10 นิคมอุตสาหกรรม อีก 8 นิคมอุตสาหกรรมล่มต้องหาพื้นที่ใหม่ ฉะเชิงเทรามากสุดติดริมแม่น้ำ 17,205 ไร่ WHA ยันแค่ 400 ไร่ ไม่กระทบแผน พร้อมรวบรวมให้ผืนใหญ่กว่าเดิมยื่นขอใหม่ในการปรับสีผังเมืองรอบต่อไป
          ผังเมือง EEC ทำพิษเปลี่ยนสีเป็นม่วง ได้แค่ 10 นิคมอุตสาหกรรม อีก 8 นิคมอุตสาหกรรมล่มต้องหาพื้นที่ใหม่ ฉะเชิงเทรามากสุดติดริมแม่น้ำ 17,205 ไร่ WHA ยันแค่ 400 ไร่ ไม่กระทบแผน พร้อมรวบรวมให้ผืนใหญ่กว่าเดิมยื่นขอใหม่ในการปรับสีผังเมืองรอบต่อไป

          นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ประกาศการใช้ผังเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 ส่งผลให้เอกชนที่ได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม 18 นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ 35,450 ไร่ ที่เคยติดผังเมืองก่อนหน้านี้สามารถจัดตั้งโครงการที่เคยยื่นขอมาได้ เนื่องจากถูกปรับจากพื้นที่สีต่าง ๆ ให้เป็นสีม่วง

          แต่เมื่อกลับมาดูผังเมืองโดยละเอียด กลับพบว่าการปรับสีพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ปรับเป็นสีม่วงทั้งหมด 100% ดังนั้น จึงมี 6 โครงการ ขนาด 10,444 ไร่ สามารถจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้ เช่น นิคมอุตสาหกรม WHA, นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) นิคมอุตสาหกรรมหลักชัย

          2.เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีม่วงได้ 80% จึงมีเพียง 4 โครงการ ขนาด 8,317 ไร่ ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นได้ เช่น นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ และนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ เป็นต้น

          3.เปลี่ยนสีผังเมืองเป็นม่วงไม่ได้ ขนาดพื้นที่ 17,205 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ใน จ.ฉะเชิงเทรา ติดริมฝั่งแม่น้ำ ผังเมืองจะต้องคงสีเดิมไว้ ส่งผลให้เอกชนที่ยื่นขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งโครงการได้ และหนึ่งในนั้นคาดว่าจะเป็นโครงการของนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ (WHA) ขนาดพื้นที่ 403 ไร่ จ.ชลบุรี โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ขนาด พื้นที่ 3,000 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา และโครงการบางจาก ขนาดพื้นที่ 5,800 ไร่ จ.ฉะเชิงเทรา ต้องสะดุดทันที

          "รายที่ยังติดผังเมืองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ก็ต้องไปหาพื้นที่ใหม่ เพราะอย่างที่ฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ติดริมน้ำซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เขาไม่ยอมเปลี่ยนสีให้แน่นอน เขากลัวจะกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อม การปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ ต่อให้มีแนวกำแพงกั้นเขาก็ไม่ยอม"

          นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า แม้ WHA จะไม่สามารถใช้พื้นที่ 403 ไร่ ที่ จ.ชลบุรี ได้ ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อการดำเนินงานหรือการลงทุนของบริษัท เนื่องจากสามารถปรับแผนใช้ประโยชน์ด้านอื่น และพื้นที่ดังกล่าวมีขนาดเล็กไม่สามารถจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมได้ แต่ WHA ไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่จุดนี้เท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่อื่นอีกกว่า 10,000 ไร่ ที่พร้อม จะนำมาพัฒนาจัดตั้งโครงการนิคม ใหม่ ๆ ได้

          ขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถรวบรวมพื้นที่ใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่านี้ และยื่นขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรอบใหม่ ของการปรับสีผังเมืองได้ ซึ่งทุก ๆ 5 ปี กระทรวงมหาดไทยจะทำการทบทวนและปรับสีผังเมืองใหม่ อยู่แล้ว ซึ่งจะใช้โอกาสในครั้งใหม่นั้น ก็ได้

          "เรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นและปัญหาอะไรเลย เพราะขนาดพื้นที่ถือว่าเล็กมากทำอะไรไม่ค่อยได้ หากไม่ได้ปรับสีผังเมืองให้ก็ไม่เป็นไร เพราะ WHA มีที่ดินหลายแห่ง ในหลายจังหวัด จะรวบรวมให้เป็นผืนใหญ่ระดับ 1,000 ไร่ แล้วค่อยยื่นขอทำนิคมอุตสาหกรรม ค่อย ๆ รวบรวมแล้วพัฒนาไปเรื่อย ๆ เพราะการทำนิคมก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปีในการพัฒนากว่าจะเปิดขายได้"