Loading

ซัพพลาย คอนโดพัทยา สูงสุดรอบ 5 ปี

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563
คอลลิเออร์ส เผย ตลาดคอนโดมิเนียม พัทยา สูงสุดรอบ 5 ปี
          ฝ่ายวิจัย บริษัทคอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด สรุปภาพรวม ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่พัทยาในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 พบว่า มีอุปทานคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่สูงถึง 10,592 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากอุปทานที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ประมาณ 4,953 ยูนิต ถึง 5,639 ยูนิต หรือคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 113.85% ส่งผลให้อุปทานคอนโดมิเนียม ที่เปิดขายใหม่ในปี 2562 สูงถึง 15,545 ยูนิต สูงที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

          ตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยายังคงมีอุปทานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ เหลือขายอยู่ในตลาดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเปิดตัวของโครงการคอนโดมิเนียมโครงการใหม่อีกมากกว่า 10,000 ยูนิต ในช่วง ครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความร้อนแรงของตลาดคอนโดมิเนียมในพัทยาที่มีแนวโน้มกลับมาคึกคัก หลังจาก ที่ชะลอตัวไปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจ เป็นผลมาจากการผลักดันแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ Eastern Economic Corridor: EEC ที่รัฐบาลผลักดันอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และจากแรงหนุนของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มีความคืบหน้าและชัดเจนมากขึ้น เป็นลำดับ
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ