Loading

สัมมากรกางแผนปี63 ทุ่ม3.7พันล้านผุด5โครงการ

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563
นายณพน เจนธรรมนุกูล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร หรือ SAMCO เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 908.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.13% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,394.30 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 696.99 ล้านบาท โตขึ้นจากปีก่อน 63.03% และรายได้จากการให้เช่า รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่น 211.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.21%
        นายณพน เจนธรรมนุกูล รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร หรือ SAMCO เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 2,302.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 908.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.13% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,394.30 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 696.99 ล้านบาท โตขึ้นจากปีก่อน 63.03% และรายได้จากการให้เช่า รายได้ค่าบริการ และรายได้อื่น 211.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73.21%

        "ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสำหรับบริษัท สัมมากรฯ เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างชะลอตัว อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทย อีกทั้ง มาตรการภาครัฐที่คุมเข้มอสังหาฯ มากยิ่งขึ้น แต่เราก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้มีผลประกอบการโดดเด่นที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากแผนการพัฒนาองค์กรที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีก่อนหน้า ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้น ผนวกกับความทุ่มเทของทีมงานและการใส่ใจในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพตรงใจลูกค้า"

        สำหรับปีนี้ 2563 บริษัทมีเป้าหมาย ที่จะโตต่อเนื่องในแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยตั้งเป้าเปิดตัว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท และจะพยายามรักษาเป้ารายได้ให้เติบโตต่อเนื่อง โดยเน้นการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและพนักงาน เพราะเชื่อว่าในช่วงที่บริษัทอยู่ในช่วงที่กำลังจะเติบโตสิ่งที่จำเป็นคือ การสร้างทีมที่แข็งแรงและมี Platform ต่างๆ เข้ามารองรับ เพื่อส่งเสริม การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ