Loading

ธอส.ยันอสังหาริมทรัพย์ไทยไร้ฟองสบู่ อัตราดอกเบี้ยต่ำหนุนแรงซื้อประชาชน

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563
          นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในปี 2563 แม้ในภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจมีการชะลอตัวลงบ้าง แต่ไม่ถึงขั้นน่ากังวล เพราะยังมีปัจจัยทางตรงและปัจจัยทางอ้อมที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งปัจจัยทางตรง ได้แก่ นโยบายและมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ออกมา ส่วนปัจจัยทางอ้อม เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถยื่นกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกลง

          นอกจากนี้การพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสำคัญต่างๆ จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และความต้องการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารชุด หรือคอนโดมิเนียมตามแนวโครงข่ายรถไฟฟ้า รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคในด้านการค้าและการลงทุนจะช่วยกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าต่างชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลได้อีกด้วย

          "ในวันนี้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยไม่มีปัญหาฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์อย่างแน่นอนและต้องทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาซื้อและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มที่ ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ควรปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง"

          ส่วนสถานการณ์ในปี 2563 ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งเรื่องสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น ส่วนความต้องการที่อยู่อาศัยและปริมาณบ้านที่ผลิตออกมาจะมีความสมดุลมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563

          "ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และร่วมมือกันอย่างจริงจังในการวางแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยให้เกิดความมั่นใจว่า ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากภาครัฐ และได้รับบริการสินเชื่อที่ดีที่สุดจากสถาบันการเงิน"
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ