Loading

กก.สำนักผังเมืองอนุมัติจัดรูปที่ดิน

วันที่ : 2 มีนาคม 2563
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดิน
          ย่านพระโขนง-นราธิวาส14

          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางจาก 90 ไร่ 9 แปลง มีเจ้าของที่ดิน 7 ราย โดยพื้นที่ถูกทิ้งร้างรอการพัฒนา บางส่วนให้เช่าเพื่อทำการเกษตรและที่พักอาศัยชั่วคราว

          2.พื้นที่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 เขตสาทร บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 3 ไร่ 3 แปลงต่อเนื่องกัน มีชุมชนกุศลทองอยู่อาศัย 1,382 คน มี 250 ครัวเรือน โดยจากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณตลาดวรรัตน์ (ซอยทนุรัตน์ 13 เดิม) ซอยพิชัย 1 จากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พบว่าคับแคบ ใช้สัญจรได้เฉพาะทางเท้าและรถจักรยานยนต์เท่านั้น รถยนต์ผ่านเข้า-ออกไม่ได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถพยาบาลและรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ทันท่วงที อีกทั้งมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก

          นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า แนวทางการดำเนินการมีดังนี้ 1.การศึกษาภาพรวม และความเป็นไปได้ของพื้นที่ศึกษา 2.ติดตามความคืบหน้าจากสำนักงานเขตสาทร ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นรังวัดที่ดินตามคำสั่งศาลให้ทางเข้า-ออกเป็นทางสาธารณะ 3.เจรจากับเจ้าของที่ดินทุกคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา 4.เจรจากับเจ้าของที่ดินเอกชน (อาคารหอพัก) ให้เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อสละที่ดินเป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ชุมชนกุศลทอง และ 5.การคำนวณสัดส่วนการสละที่ดิน

          นายศักดิ์ชัยกล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน มีมติเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 2 พื้นที่ จากนี้ผู้เกี่ยวข้องต้องไปจัดทำรายละเอียดเพื่อดำเนินการต่อไป