Loading

แกรนด์ ยูนิตี้ ฝ่าวิกฤติโควิดชูขายคอนโดผ่าน วีดิโอคอล

วันที่ : 24 มีนาคม 2563
แกรนด์ ยูนิตี้ รุก Online Booking ฝ่าวิกฤติโควิด
          แกรนด์ ยูนิตี้เดินเกมสู้วิกฤติ โควิด-19 ลุยแพลตฟอร์มออนไลน์ "ออนไลน์ บุ๊คกิ้ง" เจาะเรียลดีมานด์ ช้อปคอนโด พาชมโครงการผ่านวิดีโอคอล เหมือนมาที่โครงการ

          นายปัฐวิน วงศ์เสถียร ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในไทย  และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐเรื่อง Social Distancing บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านรูปแบบ การขายและบริการออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของโครงการ สามารถติดต่อซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ "Online Booking" หลังประกาศปิดทำการสำนักงานขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-27 มี.ค. หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

          พร้อมกันนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทได้ยกระดับการป้องกัน เชื้อโรคขั้นสูงสุด เพิ่มมาตรการป้องกันและ คัดกรองคนเข้า-ออก ทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานขายทุกโครงการ และไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำและซักซ้อมแผนการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสจากคนสู่คน อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนการฉีดพ่นทำ ความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ ส่วนกลาง แก่โครงการที่พัฒนาโดย แกรนด์ ยูนิตี้ ภายใต้ GRAND UNITY FAMILY อีกด้วย

          โดยมาตรการป้องกันแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่การคัดกรอง กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ทุกอัตรา ผู้รับเหมาก่อสร้าง พนักงานขายประจำสำนักงานขาย รวมถึงผู้รับเหมาภายในโครงการทั้งหมด ซึ่งจะต้องรายงานผลสุขภาพและปฏิบัติงานที่บ้าน จนครบ 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจไม่สะดวกให้ไปพบแพทย์ทันที

          การป้องกัน มีการรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนและทุกครั้งระหว่างการปฏิบัติงาน กำหนดให้วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อประจำจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดทางเข้า-ออก ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานขายของ ทุกโครงการ และในไซต์งานก่อสร้าง และสื่อสารเกี่ยวกับแผนสำรอง Business Continuity Planning (BCP) พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกคนที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายสวมใส่หน้ากากอนามัย และเน้น การบริการลูกค้าผ่านการใช้เทคโนโลยี อาทิ วีดิโอคอล ถือเป็นการดูแลและป้องกันสุขภาพของพนักงานและลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ

          การดูแล กำหนดให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสทั้งที่สำนักงานใหญ่ ที่ไซต์งานก่อสร้าง และที่สำนักงานขาย โดยเฉพาะ จุดพื้นที่รับรองลูกค้าเป็นประจำทุกชั่วโมงอีกด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เดินทาง มายังสำนักงานขายโครงการ และยังได้จัดให้มีการ ฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้ง ในส่วนของสำนักงานใหญ่และสำนักงานขายทุก โครงการ พร้อมทั้งให้พนักงานปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าด้วยวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ