Loading

คอลัมน์ อสังหาฯ งัดมาตรการรับมือโควิด-19 ลากยาว พักชำระค่างวด เตรียมแผนสำรองธุรกิจ เน้นออนไลน์-ทำงานที่บ้าน ลดการแพร่ระบาด

วันที่ : 30 มีนาคม 2563
อสังหาฯ เปิดตำรา ฝ่าโควิด -19 พักชำระค่างวด - Work from Home - เน้นออนไลน์
          วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่กำลัง แพร่ระบาดในไทยจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นรายวัน และคาดว่าอาจจะส่อเค้าลากยาว กำลังจะส่ง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ กำลังซื้อของคนไทยจำนวนมากจากการหยุดประกอบกิจกรรมทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ อสังหาฯ จึงออกมาตรการพักชำระค่างวด เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้า เฉกเช่นเดียวกับมาตรการของสถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งเตรียมแผนสำรองทางธุรกิจ ปรับแผนดำเนินงาน และการบริหารกิจการที่มุ่งเน้น ลดการแพร่ระบาดและความเสี่ยงจากการติด

          พักชำระค่างวด

          บริษัทอสังหาฯ รายแรกที่ประกาศมาตรการความช่วยเหลือให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คือ ศุภาลัย ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยรายใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศให้ความ ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มที่ประสบภาวะวิกฤติ โควิด-19 ด้วยมาตรการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลูกค้าลดภาระในการผ่อนงวดดาวน์สำหรับลูกค้าในสายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

          ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยออกมาตรการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์ 3 เดือน (3 งวด) สำหรับลูกค้าในสายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ลูกค้าที่มีอาชีพในกลุ่มสายการบิน โรงแรม และอื่นๆ

          "ลูกค้าที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระเงินดาวน์กับบริษัท ทั้งโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมทั่วประเทศ โดยจำนวนเงินที่เว้นระยะเวลาการพักชำระค่างวดผ่อนดาวน์  3  เดือนนี้จะนำไปรวมชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ลูกค้าที่มีความประสงค์จะรับสิทธิ์พักชำระค่างวดดังกล่าวนี้ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 2563 ที่ www.supalai.com/covid19support หรือที่สำนักงานขายโครงการ"ไตรเตชะ กล่าว

          ขณะที่สถาบันการเงินหลายแห่งได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านมาตรการหลากหลายรูปแบบ โดยลูกหนี้สินเชื่อบ้านสามารถขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ พักการชำระเงินต้นได้สูงสุดถึง 12 เดือน ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% ไม่เกิน 24 เดือน ได้ลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ ลดค่าปรับและค่าธรรมเนียม โดยรายละเอียดมาตรการของแต่ละธนาคารจะมีความแตกต่างกันไป และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นรายๆ

          เตรียมแผนสำรอง-Work from Home

          ไตรเตชะ กล่าวว่า บริษัทยังได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดทำแผนสำรองสำหรับวิกฤตการณ์ทุกระดับ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

          สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยต่างๆ ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายการขอความร่วมมือต่างๆ จากภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเต็มที่และเคร่งครัด

          "บริษัทได้กำหนดมาตรการต่างๆ พร้อมเตรียมแผนสำรองทางธุรกิจ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้มีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Business Continuity Plan ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องปิดอาคารสำนักงานใหญ่หรือไซต์งานก่อสร้างชั่วคราว หรือไม่สามารถเปิดดำเนินงานได้ตามเวลาปกติ เพื่อให้ยังคงสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง" สุภามาส กล่าว

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและรองรับผล กระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้วางแนวทาง ได้แก่ การจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว โดยได้มีการแบ่งพนักงานที่สามารถทำงานทดแทนกันได้จากหน่วยงานต่างๆ เป็น 2-3 กลุ่ม เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ไว้ให้อย่างพอเพียง โดยสำนักงานชั่วคราวมีมาตรการคัดกรอง เช่นเดียวกัน

          Work from Home

          สุภามาส กล่าวว่า บริษัทยังจัดให้มีแผนรองรับสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home โดยเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านได้เช่นเดียวกับที่สำนักงานใหญ่ โดยจะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการประชุมออนไลน์ให้พร้อมกับความต้องการของพนักงาน พร้อมทั้งดำเนินการโอนสายโทรศัพท์ของบริษัทเข้าโทรศัพท์มือถือของพนักงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร

          นริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาฯ เชิงพาณิชย์ กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมการและทดสอบระบบไอทีไว้เพื่อรองรับการใช้งานกรณีที่พนักงานของบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานจากที่บ้าน หรือกรณีที่อาจมีพนักงานในบริษัทติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทก็จะดำเนินการเปิดสวิตช์การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ทันที โดยปัจจุบันบริษัทมี นโยบายให้พนักงานในบริษัทงดการพบปะโดยตรงกับบุคคลภายนอก และให้ใช้การประชุมทางออนไลน์แทนหรือใช้โทรศัพท์ วิดีโอคอลแทน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา

          ขณะที่ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยระดับกลาง-ล่าง ได้ดำเนินการ Work from Home แล้วตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมแผนรับมือและจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างราบรื่น สนับสนุนการประสานงานแบบ 360 องศา และบริการลูกค้าแบบไม่มีสะดุด

          "Work from Home เป็นการลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อ โดยบริษัทได้ลดสัดส่วนจำนวนพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ให้เหลือ 50% สลับกับพนักงานที่ทำงานที่บ้าน ซึ่งบริษัทได้เตรียมพร้อมระบบการทำงาน มีการใช้ระบบไอทีเพื่อความคล่องตัวในการสื่อสารและการประชุมร่วมกัน ทั้งยังสนับสนุนอุปกรณ์การทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับสำนักงานขายและนิติบุคคลตามโครงการต่างๆ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยมีแผนรองรับหากเกิดภาวะฉุกเฉิน หรือกรณีที่ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะการติดเชื้อโควิด-19 ระยะ 3 ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องปิดสำนักงานทั้งหมด" โอภาส กล่าว

          เข้มข้นสุขอนามัย

          นอกจากนี้ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ยังได้ยกเลิกระบบสแกนนิ้วมือที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งทำการพ่นยาฆ่าเชื้อที่สำนักงานใหญ่ พร้อมระบบเฝ้าระวังและติดตามให้การดูแลหากพนักงานติดเชื้อโควิด-19 โดยซื้อประกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำโครงการต่างๆ อีกด้วย

          ด้าน ช. การช่าง ได้วางมาตรการภายในอาคารและไซต์งานก่อสร้างของบริษัท โดยได้มีการจัดช่องทางเข้าออกของทั้งสำนักงานใหญ่และไซต์งานก่อสร้างให้เหลือเพียงช่องทางเดียว มีจุดคัดกรองไว้บริเวณทางเข้า ทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานทุกชั้น ไซต์งาน บ้านพักพนักงานภายในโครงการก่อสร้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยหน่วยงานที่มีความชำนาญ มีการทำความสะอาดลิฟต์โดยสารทุกชั่วโมง

          นอกจากนี้ ยังได้จัดพนักงานกดลิฟต์เพื่อลดการสัมผัส ติดตั้งเจลทำความสะอาดมือที่บริเวณทางเข้าและหน้าลิฟต์โดยสาร เตรียมสบู่และกระดาษชำระให้พร้อมใช้ในห้องน้ำเสมอ รวมทั้งมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่างๆ เช่น ราวบันได มือจับประตูทุกชั่วโมงและได้ดำเนินการปิดห้องออกกำลังกาย เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคตามนโยบายของทางภาครัฐ

          สำหรับผู้มาติดต่อและพนักงาน บริษัทจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารและไซต์งานทุกคน โดยหาก ผู้มาติดต่อหรือพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด

          ส่วนศุภาลัยได้กำหนดมาตรการความปลอดภัยด้านชีวอนามัยอย่างเข้มงวด ทั้งอาคารสำนักงานใหญ่ ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ และไซต์งานก่อสร้างของบริษัททั่วประเทศ เช่น การกำหนดมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ติดตั้งเจลล้างมือ เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจของลูกค้า รวมทั้งผู้มาติดต่อกับบริษัท

          สำหรับผู้ซื้อบ้านที่ยังต้องการเลือกชมโครงการบ้านและคอนโดที่สำนักงานขายในช่วงนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีมาตรการคุมเข้มเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ลูกค้าทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงานขายทุกโครงการ โดยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสวมหน้ากากอนามัยก่อน เริ่มงานในทุกเช้า และสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวัน พร้อมเตรียมจุดบริการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับลูกค้าที่มา เยี่ยมชมโครงการ และเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยป้ายติดหน้าอกข้อความว่า "Temperature Checked" เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อนรับลูกค้าจะติดสัญลักษณ์ไว้บริเวณหน้าอก ซึ่งแสดงว่าผ่านการตรวจวัดแล้วว่าไม่มีไข้

          นอกจากนี้ สำนักงานขายทุกโครงการจะมีการทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ และทันทีที่ลูกค้าเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมโครงการเจ้าหน้าที่จะเข้าทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้ให้บริการลูกค้าอีกครั้งด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้

          เน้นออนไลน์มากขึ้น

          หลายบริษัทอสังหาฯ ได้หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายบ้านและคอนโดมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงให้กับทั้งพนักงานขายและลูกค้าที่จะต้องเดินทางมาที่สำนักงานขาย โดยแสนสิริ ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยรายใหญ่เป็นรายแรกที่เปิดการขายและบริการผ่านทางออนไลน์แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง

          ปิติ จารุกำจร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและบริหารกลยุทธ์โครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ "Sansiri 24 Online Booking" ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดผ่านรูปแบบการขายและบริการออนไลน์ เพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ดีมานด์ในตลาดที่ยังมีอยู่สูง ซึ่งต้องการซื้อที่อยู่อาศัยพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที

          "ออนไลน์เป็นช่องทางการตลาด ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ซื้อคอนโดพร้อมอยู่ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องออกจากบ้าน และยังเพิ่มโอกาสรองรับดีมานด์ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อีกด้วย โดยบริษัทจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลูกค้าเลือกซื้อยูนิตที่ชอบและชมโครงการได้เสมือนกับมาที่โครงการ โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายขายติดต่อกลับทันทีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกหลังการจอง" ปิติ กล่าว
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ