Loading

คอลัมน์ EEC Analysis: ตลาดที่อยู่อาศัย อีอีซีปี2563

วันที่ : 10 เมษายน 2563
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
           ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เผยถึงภาพรวมในปี 2562 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด "โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก" หรือ EEC ได้แก่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

          ในด้านอุปทานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ในด้านอุปสงค์การ โอนกรรมสิทธิ์มีจำนวนหน่วยลดลงเล็กน้อย แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

          ชี้ให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยที่โอนในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยต่อหน่วยสูงกว่าปี 2561 และเป็นที่สังเกตว่า ในพื้นที่ อ.สัตหีบ ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่รัฐบาลประกาศให้เป็น "เมืองการบิน ภาคตะวันออก" มีผู้ประกอบการให้ความสนใจ ลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น

          สำหรับในปี 2563 มีปัจจัยลบรุมเร้ามากกว่าปัจจัยบวก สาเหตุจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และภาวะภัยแล้งรุนแรงมีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัว ส่งผลให้มีการเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก และรายได้ของเกษตรกรลดลง กระทบกับกำลังซื้อที่อยู่อาศัยใน วงกว้าง แม้ว่าในปีนี้จะมีปัจจัยบวกในด้าน อัตราดอกเบี้ยขาลง ราคาน้ำมันลดลง มาตรการกระตุ้นของรัฐบาล