Loading

พัทยา เร่งแผนโมโนเรล เปิดฟังความเห็นเส้นทาง

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563
เมืองพัทยา เปิดรับฟังความเห็น โมโนเรล
          เมืองพัทยา เดินหน้า รับฟังความเห็น "โมโนเรล" ครั้งที่ 2 วันที่ 22-24 พ.ค.นี้ เปิดฟังความเห็นแนวเส้นทางโครงการ  รายงานข่าวจากเมืองพัทยาระบุว่า เมืองพัทยาเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษา ความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้รางเบา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 22-24 พ.ค.นี้  หลังจากที่เมืองพัทยาประกาศเลื่อนมาจากเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา หลังจากมีการระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

          ทั้งนี้ เมืองพัทยาต้องการการมีส่วนร่วม ของประชาชน จึงกำหนดให้มีการประชุม ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกเส้นทาง ขอโครงการนำร่องรูปแบบแนวคิดเบื้องต้นของเส้นทางโครงการ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2562 เมืองพัทยาได้จัดรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 ไปแล้ว ซึ่งเป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการ ขั้นตอนและแนวทางให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กรและ ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการเชื่อมต่อด้านคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  รวมทั้งเมืองพัทยาคาดว่าจะได้ข้อสรุป แผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมต่อ รวมทั้งได้ ข้อสรุปในการออกแบบรายละเอียดโครงการในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบานำร่อง เพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

          นอกจากนี้ เมืองพัทยาจะต้องหาข้อสรุป การร่วมลงทุนกับเอกชนตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและกระบวนการในการร่วมลงทุนกับ เอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ.2560  สำหรับโครงการนี้จะใช้งบลงทุนประมาณ 7-8 พันล้านบาท ระยะทาง 8 กิโลเมตร ซึ่งจะเชื่อมสถานีรถไฟความเร็วสูง พัทยาเข้าสู่ตัวเมืองพัทยา โดยจะเป็นการเชื่อมเมืองพัทยากับโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ในขณะที่การก่อสร้างเดิมคาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่า ขั้นตอนการรับฟังความเห็นที่ล่าช้าอาจทำให้ การก่อสร้างเริ่มช้ากว่าที่กำหนดไว้