Loading

เร่งเคลียร์พื้นที่ไฮสปีดอีอีซี

วันที่ : 11 มิถุนายน 2563
ย้ายระบบสาธารณูปโภค - โอนแอร์พอร์ตลิงก์ปีหน้า
          "คมนาคม" เร่งเคลียร์พื้นที่ย้ายสาธารณูปโภครถไฟเชื่อมสามสนามบินเป็นไปตามแผน เตรียมถ่ายโอนงาน "แอร์พอร์ตลิงก์" ให้เอกชนได้ภายในเดือน ต.ค.64

          นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการส่ง มอบพื้นที่โครงการรถไฟความ เร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะ เภา) ว่า จากการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบพื้นที่และรื้อย้ายสาธารณูปโภคของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน พบโครงการสามารถเดินหน้าตาม แผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

          นอกจากนี้ได้กำชับเรื่อง การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ทั้ง ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทย (รฟท.) กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่แนะนำผู้ขออนุญาตใช้พื้นที่ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และยังมอบหมายให้ ทล.ไปอัพเดตข้อมูลสะพานข้ามทางรถไฟว่ามีกี่แห่ง และอยู่บริเวณใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาประสานกับ รฟท. ก่อนที่จะสรุปและให้บริษัทที่มาดำเนินการปรับ แบบการก่อสร้างให้ข้ามสะพานดังกล่าวด้วย

          "ขณะนี้ได้มีการทยอยส่งมอบพื้นที่ในจุดที่ไม่มีปัญหา แล้ว เพื่อให้เอกชนสามารถเข้าไปดำเนินการได้ ขณะเดียว กัน ล่าสุดเอกชนยังได้เข้าไปสำรวจทรัพย์สินของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพื่อเตรียมการก่อนที่จะมีการถ่ายโอนทรัพย์สินในช่วง ต.ค.2564 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้ ย้ำกับกลุ่มซีพีว่า เมื่อได้ทรัพย์ สินของแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไปแล้วนั้น จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ส่วนเรื่องของบุคลากรของแอร์พอร์ตลิงก์นั้นขึ้นอยู่ กับกลุ่มซีพีและ รฟท.จะพิจารณา ร่วมกัน" นายชัยวัฒน์กล่าว

          นายชัยวัฒน์กล่าวว่า การเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่นั้น ช่วงลาดกระบัง-อู่ตะเภา กำหนด กรอบไว้ภายในระยะ 1 ปี 3 เดือน และช่วงดอนเมือง-พญา ไท 2 ปี 3 เดือน หลังลงนาม สัญญา ในส่วนของแผนก่อ สร้างสาธารณูปโภคทดแทนและการรื้อย้ายสาธารณูป โภคที่พบเพิ่มเติมนั้น ได้มีการ เห็นชอบแผนดังกล่าวในกรอบวงเงินจัดสรรงบประ มาณ 4,103 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตาม ส่วนของการดำเนินงานเวนคืนที่ดิน แบ่งเป็น พื้นที่เวนคืนจากเดิมที่มีประมาณ 857 ไร่ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประ มาณ 885 ไร่, แปลงที่ดินจาก เดิมประมาณ 924 แปลง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประมาณ 931 แปลง, อา คารสิ่งปลูกสร้างจากเดิมประ มาณ 334 หลัง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประมาณ 360 หลัง และต้นไม้ประมาณ 517 แปลง