Loading

ลุยประเมินที่ดิน-คอนโดฯ

วันที่ : 22 มิถุนายน 2563
คาดขึ้น8%อ้างอิงเก็บภาษี
          
          น.ส.วิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างทบทวนราคาประเมินทุนทรัพย์ใหม่ 3 ประเภท ทั้งราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงราคาประเมินอาคารชุดห้องชุด ก่อนเริ่มประกาศบังคับใช้ในต้นปี 64 โดยราคาประเมินทั้งหมดจะนำไปใช้ประกอบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนซื้อขายที่ดิน ที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ด้วย

          "คาดว่าประเมินราคาเสร็จทั้งหมดใน 1-2 เดือนนี้ จากนั้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ก่อนลงประกาศช่วงเดือน ธ.ค. 63 และบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป โดยราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดที่มีระยะเวลาการใช้ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 64-67"

          สำหรับการทบทวนราคาประเมินที่ดิน จะประเมินทั้งหมด 32 ล้านแปลงทั่วประเทศ เพื่อให้มีราคาสอดคล้องกับปัจจุบันมากสุด ทั้งในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ถนน รถไฟ รถไฟฟ้าใหม่ที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าราคาประเมินที่ดินเฉลี่ยทั้งประเทศในปีหน้า จะปรับขึ้นจากการประเมินรอบก่อนที่ใช้ช่วงปี 59-63 ประมาณ 8% ซึ่งบางพื้นที่อาจขึ้นน้อย บางพื้นที่เพิ่มขึ้นมากแตกต่างกัน โดยหลักการพื้นที่ที่มีความเจริญเข้าถึงมากราคาอาจขึ้นเร็วกว่า ส่วนสถานการณ์โควิดแม้มีผลกระทบให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวบ้าง แต่ไม่ได้ส่งผลต่อราคาให้ปรับลดลงแต่อย่างใด

          อย่างไรก็ตามในการประเมินราคาที่ดินรอบนี้จะมีความแตกต่างจากอดีต โดยเปลี่ยนการประเมินจากรายบล็อก เปลี่ยนเป็นการประเมินราคาเป็นรายแปลง โดยกรมธนารักษ์ได้นำข้อมูลจากกรมที่ดินมาใช้ประเมินร่วมกับข้อมูลราคาตลาดซื้อขายที่ดินในปัจจุบัน รวมถึงสภาพแวดล้อมใกล้เคียงพื้นที่ เช่น ขนาด ความกว้าง ความลึกของพื้นที่ ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ถนน หรือสาธารณูปโภคสำคัญ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟฟ้า รถไฟ ทางด่วน มากน้อย เพียงใด ก่อนกำหนดเป็นราคาประเมินออกมา

          น.ส.วิลาวัลย์ กล่าวว่า ส่วนการประเมินราคาโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จะมีการแบ่งราคาประเมินเป็นตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกแถว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คลังสินค้า ท่าเรือ อาคารพาณิชย์ อาคารสำหรับอยู่อาศัย อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน สถานศึกษา สถานพยาบาล ปั๊มน้ำมัน โรงเลี้ยงสัตว์ โรงแรม โรงจอดรถ โรงงาน ภัตตาคาร เป็นต้น ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีราคาประเมินแตกต่างกัน

          "ก่อนหน้านี้ กรมฯ ได้เลื่อนประกาศใช้ราคาประเมินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดไป 1 ปี จากเดิมมีแผนใช้วันที่ 1 ม.ค. 63 ออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค. 64 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ดังนั้น การประเมินครั้งนี้กรมฯจึงต้องนำที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดกลับมาประเมินใหม่ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินฯ ฉบับใหม่"