Loading

ยอดขอลงทุนในอีอีซีพุ่งทะลัก

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563
ยอดเปิดโรงงาน ในอีอีซี ขยายตัวเพิ่ม
          นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 6 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย.) ซึ่งไม่รวมพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีจำนวนโรงงานรวม 273 โรงงาน เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 234 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 44,700 ล้านบาท ลดลง 39% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 73,700 ล้านบาท และมีการจ้างงานใหม่รวม 14,800 คน เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 13,000 คน

          ทั้งนี้แบ่งเป็นการเปิดกิจการใหม่ 209 โรงงานเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีอยู่ 177 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 20,400 ล้านบาท ลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่ 37,200 ล้านบาท ขณะที่การขยายกิจการมีจำนวน 64 โรงงาน เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีอยู่ 57 โรงงาน ขณะที่มูลค่าการลงทุน 24,200 ล้านบาท ลดลง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 36,500 ล้านบาท

          "หากแยกเป็นรายพื้นที่พบว่า จังหวัดชลบุรีมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 และขยายกิจการมากที่สุด 141 โรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 76 โรงงาน จังหวัดระยอง 56 โรงงานส่วนมูลค่าการลงทุนสูงสูดอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่า 19,100 ล้านบาท จังหวัดชลบุรีมูลค่า 18,900 ล้านบาท จังหวัดระยองมูลค่า 6,640 ล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดทั้งการเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการ ได้แก่ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 5,950 ล้านบาท การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน 4,630 ล้านบาท ยานยนต์ 3,130 ล้านบาท อาหาร 2,440 ล้านบาท