Loading

ยืดกม.ภาษีที่ดินแจ้งประเมินก.ค.

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2563
ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี เป็นภายในเดือนก.ค.
          ศาลาว่าการกทม. 

          นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ รมว.มหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 และผู้ว่าฯกทม.เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ดังกล่าว

          กทม.ได้ขยายกำหนดเวลาการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น จากก่อนวันที่ 1 มิ.ย. เป็นก่อนวันที่ 16 มิ.ย. และขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากเดือนก.พ. เป็นเดือนมิ.ย.นั้น กทม.ได้ขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษีเป็นภายในเดือนก.ค.นี้