เมืองพัทยาผลักดัน NEO เกาะล้าน
Loading

เมืองพัทยาผลักดัน NEO เกาะล้าน

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563
พลิกโฉมรองรับแผน EEC - ชู5ยุทธศาสตร์-เพิ่มท่าเรือ
       
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารและทีมที่ปรึกษา ลงพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อนำเสนอแผนโครงการพัฒนาเกาะล้าน "Neo เกาะล้าน" หรือพัทยาโฉมใหม่ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ EEC โดยมี 5 ยุทธศาสตร์คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผนเดียวกันแต่นำมาแยกย่อย สำหรับการลงพื้นที่เกาะล้าน เพื่อดูโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ วิถีชีวิตชาวบ้าน พร้อมรับฟังปัญหา ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชาวเกาะล้านทุกกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีชาวบ้านในชุมชนและผู้ประกอบการแต่ละสาขาอาชีพร่วมรับฟังแผนพัฒนาเกาะล้าน และเสนอแนวคิดต่างๆ ในการทำให้เกาะล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อม เป็นเมืองที่น่าอยู่ สะดวก ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          นายสนธยากล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การปรับปรุงท่าเทียบเรือหน้าบ้าน ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งเกาะล้านกับฝั่งพัทยา ขณะนี้มีการออกแบบเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน พร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดการก่อสร้างให้เข้ากับความเป็นเกาะล้าน ใช้งบประมาณเบื้องต้น 2 ล้านบาท ในการดำเนินการ ขณะเดียวกัน แผนสร้างท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเกาะล้านเพิ่ม 1 จุด เพื่อความสะดวกและลดความแออัดของการใช้ท่าเรือหน้าบ้าน ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งท่าเรือโดยสารและท่าเรือส่งสินค้า โดยแผนการพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือ และการสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทางประชาชนอยากให้มีการดำเนินการใน ลำดับต้นๆ ของการพัฒนาเกาะล้าน นอกจากนั้นเป็นเรื่องการพัฒนาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนนหนทาง สถานที่ท่องเที่ยว และสิทธิในที่ดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นสิทธิการครอบครอง อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์สิทธิและดำเนินการตามกระบวนการ

          สำหรับเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นธรรมชาติทั้งหาดทราย ทะเล ปะการัง และมีวัฒนธรรมของพื้นที่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า 7 ล้านคนต่อปี สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศจำนวนมาก เมืองพัทยาจึงนำเสนอเกาะล้านให้เป็นอีกหนึ่งในแผน ซึ่ง EEC มีแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้แก่ พื้นที่เกาะสีชัง และเกาะเสม็ด
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ