Loading

เฟรเซอร์สฯจัดทัพผู้บริหารตั้ง 5 ขุนพล เคลื่อนอสังหาฯ

วันที่ : 22 กันยายน 2563
เฟรเซอร์ส ปรับทัพผู้นำอสังหาฯ ครบวงจร
          เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จัดทัพ ผู้บริหาร ตั้ง ธนพล ศิริธนชัย นั่งเก้าอี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ อีก 4 ตำแหน่ง หวังยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

          นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด หรือ "FPL" กล่าวว่าได้ประกาศ แต่งตั้ง นายธนพล ศิริธนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "FPT" มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2563 และตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม หรือ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล" โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563

          โดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย เป็น ฟันเฟืองสร้างการเติบโตให้แก่กลุ่มฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจำกัด ผ่านเครือข่าย ธุรกิจระดับนานาชาติของกลุ่ม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

          "กลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายในยุคเน็กซ์นอร์มอล จึงได้แต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อรับหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จ"

          โอกาสนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะผู้บริหาร อีก 4 ตำแหน่งโดยทั้งหมดจะเริ่มมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563

          นายแสนผิน สุขี ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม" จะมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งแนวราบ และแนวสูง โดยนำนวัตกรรม ใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัยได้อย่างสูงสุด

          แต่งตั้ง นายโสภณ ราชรักษา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท  เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ "เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล" เพื่อสร้างการเติบโตและรักษาสถานะผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ยุคใหม่ และอาคารประเภทสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ที่เน้นการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ ทุกความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละราย

          พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ให้ดำรง ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยจะรับหน้าที่ในการบริหาร และวางกลยุทธ์ด้านการเงิน และ นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะรับหน้าที่ ในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล พร้อมกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของเทรนด์ในปัจจุบัน
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ