Loading

เร่งเครื่องค้าชายแดน ไทยหารือลาวหนุนลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศลุ่มน้ำโขง

วันที่ : 11 กันยายน 2561
พาณิชย์จัดเวทีประชุมค้าชายแดนไทย-ลาว ตั้งเป้าขยายการค้าลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพื่อนบ้าน

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 6-9 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 2561 ที่จัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ และ งานบิซิเนส ฟอรั่ม ว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) กับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การหารือถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ จ.หนองคาย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน การ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกับเจ้าแขวงบอลิคำไซ การประชุมระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดน ร่วมกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทน์ และการประชุมร่วมระหว่างหอการค้าชายแดนของไทยกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

นอกจากนี้ จะมีการเดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมเดินทางไปยัง Container Yard ท่านาแล้ง สปป.ลาว รับฟังแนวทางการพัฒนา พื้นที่รองรับการเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบรางตามโครงการรถไฟฟ้าไทย-สปป.ลาว-จีนด้วย

สำหรับการจัดงานบิซิเนส ฟอรั่ม มีการจัดกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเสวนาทางวิชาการเรื่องความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศลุ่มน้ำโขง การจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (หนองคาย นครพนม มุกดาหาร)

ขณะเดียวกันมีการจัดแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าโอท็อปไม่ต่ำกว่า 200 คูหา สินค้าจากเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ที่เป็นดาวเด่นจาก 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว อีกกว่า 10 รายเข้าร่วมงา รวมทั้งได้จัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจไทยกับ สปป.ลาว การศึกษาดูงานของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการให้ คำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนโดยหน่วยงาน ภาครัฐ

ปัจจุบันการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ปี 2560 มีมูลค่า รวม 3.72 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.55% เทียบกับปี 2559 สำหรับครึ่งแรกของปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีการค้าชายแดน และผ่าน แดนไทย-สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 191,522.05 ล้านบาท ขยายตัว 77.6% เป็นการค้าชายแดน 107,742.48 ล้านบาท และการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้และเวียดนาม 83,779.57 ล้านบาท
ข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ อื่นๆ