Loading

ส.อสังหาฯเชียร์รบ.ฟื้นกำลังซื้อ

วันที่ : 5 มกราคม 2564
ลดค่าโอนฯทุกราคาถึงสิ้นปี 64
 
          สมาคมอสังหาฯ ไทย หวังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ต่อไปถึงสิ้นปี 64 ช่วยลดภาระให้ผู้ซื้อ ในทุกระดับราคา ขณะที่ ส.อาคารชุดไทย ลุ้นกระทรวงการคลังคลอดมาตรการ พร้อมเดินหน้าจัดงาน "มหกรรมบ้านและคอนโดฯ" ครั้งที่ 42 คาดมีคนเข้าชมงานกว่า 2 แสนคน

          ในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถือว่า เป็นวันสุดท้ายของมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนอง เหลือรายการละ 0.01% และกลับไปใช้ในอัตราเดิมที่ 2% และค่าจดจำนองกรรมสิทธิ์อยู่ที่ 1% ซึ่งตลอดเดือนก่อนจะหมดมาตรการ ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และผู้ซื้อได้มีการสอบถามไปยังกรมที่ดินอย่างต่อเนื่อง แต่วันสุดท้าย (24 ธ.ค.) รัฐบาลยังไม่มีการประกาศมาตรการใดๆ ออกมา

          นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวถึงเรื่อง ดังกล่าวว่า เราเชียร์กระทรวงการคลัง ประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองจนถึงสิ้นปี 64 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทุกราคา ขณะที่ตัวเลขยอดคนเดินงาน ยอดขายสินค้าที่อยู่อาศัย และยอดสินเชื่อจากงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 42 ที่จะมีขึ้น 4-7 มี.ค. 2564 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จะเป็นดัชนีชี้ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของมาตรการดังกล่าว

          นายภูมิภัทร พรหมมา รองเลขาธิการสมาคมอาคารชุดไทย ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 42 กล่าวมั่นใจว่า หากมาตรการฟื้นตลาดอสังหาฯ ที่ 3 สมาคมอสังหาฯ ได้นำเสนอแก่กระทรวงการคลังได้รับการอนุมัติในเร็วๆ นี้ งานฯจะได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม คาดมีลูกค้ามาเดินงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ไว้อย่างเข้มงวด ทั้งนี้งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ที่จะมีขึ้นระหว่าง 4-7 มี.ค. 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมที่ดินถึงผลการจัดเก็บรายได้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ว่า ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2563 (ต.ค. 62-ก.ย. 63) และปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศว่า ภาพรวมตัวเลขจัดเก็บลดลง ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัย ผ่านการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และ จดจำนอง ในกลุ่มราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท

          ทั้งนี้ ตามข้อมูลกองแผนงาน กลุ่มข้อมูลและสถิติของกรมที่ดินพบว่า ปริมาณงาน (ราย) ปีงบประมาณ 2562 รวม 13.29 ล้านราย ปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 12.43 ล้านราย ส่วนต่างลดลง 860,345 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลง -6.47% รายได้ในปีงบประมาณ 62 สามารถทำได้ 108,658.41 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 63 จัดเก็บ รายได้ 91,456.84 ล้านบาท ผลต่างลดลง 17,201.56 ล้านบาท หรือ -15.83%

          สำหรับผลให้บริการประชาชนและปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) พบว่า ในเดือนตุลาคม 63 มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการต่างๆ ณ สำนัก งานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 1,016,695 ราย ลดลง 111,461 ราย หรือ -9.88%

          ส่วนการจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 7,170.23 ล้านบาท ผลต่างลดลง 561.59 ล้านบาท หรือลดลง -7.26% (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธ.ค. 63)
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ