Loading

คลัง เลื่อนใช้ราคาที่ดินใหม่ จ่อลดภาษีอีก1ปีเยียวยาโควิด

วันที่ : 7 มกราคม 2564
คลัง เบรกใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ทั่วประเทศ อีก 1ปี
          คงฐานเดิมประเมิน-ลดภาระ ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างอีก 1 ปี

          คลังประกาศเลื่อนใช้ราคา ประเมินที่ดินรอบใหม่อีก 1 ปี ให้ใช้ฐานเดิมในการประเมิน พร้อมพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ต่อประชาชน

          นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยปลัดกระทรวงการคลัง ลงนามประกาศเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดินรอบปี 2563-2566 ไปอีก 1 ปีและพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีกหนึ่งปี เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน

          "ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน คณะกรรมการประเมินราคาที่ดิน ได้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเมื่อปลายเดือนธ.ค.2563 โดยในปี 2564 ให้ใช้ราคาประเมินที่ดินของ รอบปี 2559-2562ไปพลางก่อน และจะทบทวนว่าจะให้กลับมาใช้ราคาประเมินที่ดิน รอบปี 2563-2566หรือไม่ในช่วงปลายปีนี้"

          ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ในฐานะจัดทำราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ เพื่อเป็นฐานในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินรอบใหม่ของปี 2563-2566 ซึ่งต้องเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศ และการแพร่ระบาดของโควิด-19

          นางวิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กล่าวว่า สำหรับการบรรเทาผลกระทบประชาชน และผู้ประกอบการ ที่มีภาระชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปี 2563 รัฐบาลได้ประกาศลดภาระภาษีดังกล่าวลง 90% ของภาระที่ต้องชำระ ซึ่งคาดว่าปีนี้ จะประกาศมาตรการ ลดภาระดังกล่าวอีกหนึ่งปี แต่จะเป็นการลดให้เท่าไหร่นั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา

          สำหรับราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ที่เลื่อนการประกาศใช้มาสองปีแล้วนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ที่ต้องทำนิติกรรมซื้อขายที่ดิน ซึ่งต้อง ชำระภาษีโดยอิงราคาประเมินของ กรมธนารักษ์ หากไม่เลื่อนออกไป ราคาที่ดินรอบใหม่ จะสูงกว่าราคาที่ดินรอบก่อนหน้านี้อีก 7-8%

          อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะทบทวนราคาประเมินที่ดินของรอบปี 2563-2566 ซึ่ง จัดทำขึ้นช่วงปี 2561 แต่ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ราคาประเมินที่จะทบทวนใหม่ โดยเฉลี่ยทั้งประเทศอาจปรับเพิ่มขึ้นไม่ถึง 7-8% ดังกล่าว

          ทั้งนี้ อาจมีบางพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาของรัฐ ซึ่งในปี 2561 ที่เริ่มจัดทำราคาประเมินรอบใหม่ โครงการเหล่านั้นยังไม่แล้วเสร็จ แต่เชื่อว่าในปี2565โครงการพัฒนาของรัฐหลายโครงการจะเริ่มเปิดให้บริการ ดังนั้นราคาที่ดินในบริเวณดังกล่าวน่าจะปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมที่เคยประเมินไว้

          นายยุทธนา กล่าวถึง มาตรการกรมธนารักษ์ในการช่วยบรรเทาภาระให้ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิดว่า กรมฯยกเว้นค่าเช่าที่ดินที่ใช้ เพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยสำหรับ ปี 2564 ส่วนที่ดินเชิงพาณิชย์ ยังคงจัดเก็บ แต่อาจมีการลดหย่อนภาระให้ขึ้น กับแต่ละกรณีว่ามีผลกระทบจากโควิด มากน้อยเพียงใด

          สำหรับโครงการซีเนียคอมเพล็กซ์ ที่กรมธนารักษ์ร่วมกับโรงพยาบาล รามาธิบดีนั้น มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 58 ปีขึ้นไปมาจองกว่าหนึ่งพันราย มากกว่าจำนวนห้องพักของโครงการ ที่มีอยู่ 921 ห้อง ซึ่งกรมจะใช้วิธีจับฉลากในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ทั้งนี้ โครงการนี้ซึ่งอยู่ที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จะเริ่มตอกเสาเข็ม ในราวเดือนเม.ย.2564 และจะแล้วเสร็จในภายในปี 2565

          อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวอีกว่า กรมฯยังได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ทำโครงการบ้านพักผู้สูงอายุสำหรับ คนรายได้น้อย ที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งกรมจะมอบที่ราชพัสดุให้ กระทรวง พม.ดำเนินการ คาดจะมีจำนวนห้องพัก 3 พันห้อง โดยมีราคาต่อยูนิต ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท และอาจปรับลดอายุของผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ซื้อห้องพัก ให้เหลือ 50 ปีขึ้นไปจากปัจจุบันอยู่ที่ 58 ปีขึ้นไป

          สำหรับเป้าหมายการจัดหารายได้ ของกรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2564 ตั้งไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท ใกล้เคียงกับ ปีที่แล้ว โดยกรมฯ มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ จากค่าเช่าเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บค่าเช่าจากรัฐวิสาหกิจที่ใช้ประโยชน์ ที่ราชพัสดุในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่า ปีงบประมาณนี้จะจัดเก็บได้ราว 1 พันล้านบาท รวมถึงทำเลที่ดิน ที่อยู่ในทำเลเชิงพาณิชย์ออกให้เช่า เช่น ที่ดินเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาก หนองคาย และมุกดาหาร การเปิดประมูลสนามกอล์ฟบางพระ จ.ชลบุรี ที่หมดอายุสัญญาเช่าของรายเดิมไปแล้ว เป็นต้น
ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ