Loading

9อสังหาฯสวนโควิดโชว์กำไรพุ่ง-ปันผลดี

วันที่ : 8 มีนาคม 2564
9 บริษัท กำไรสุทธิโตสวนตลาดชะลอตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19
          9 หุ้นอสังหาฯ โตสวนโควิด-19 “NCH-ESTAR-PRIN-CMC-LALIN-KUN-AP-SENA-SA” ประกาศงบปี 63 กำไรสุทธิพุ่ง-จ่ายปันผลงาม นำทีม “NCH” มีกำไรสุทธิ 115.28 ล้านบาท โตมากสุด 429.49% ขณะที่ AP เด่นกำไรสุทธิ 4,226.53 ล้านบาท พุ่ง 37.78% ฟาก SENA กำไรสุทธิ 1,119.42 ล้านบาท โต 25.73% ปันผล 0.314066 บาท ยีลด์ 7.77%

          จากการสำรวจผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ (mai) จำนวนทั้งหมด 42 บริษัท พบว่ามีเพียง 9 บริษัทเท่านั้นที่ประกาศผลการดำเนินงานปี 2563 มีกำไรสุทธิเติบโตสวนตลาดชะลอตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบด้วย อันดับที่ 1 บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NCH ซึ่งนายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 115.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 429.49% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21.77 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,793.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540.37% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,252.83 ล้านบาท

          ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ของ NCH เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ที่ 4.08% (ณ ราคาปิด 0.98 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 2 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 188.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 258.04% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 52.65 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,694.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.59% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,428.67 จากการรับรู้รายได้จากการขายโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องในจังหวัดกรุงเทพฯ และระยอง รวม 3 โครงการ และมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวนหนึ่งแปลง

          ขณะที่บอร์ด ESTAR เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 50,222,461.85 บาท คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 2.12% (ณ ราคาปิด 0.47 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 3 บริษัท ปริญสิริ จำกัด จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 302.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.64% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 120.11 ล้านบาท และมีรายได้รวม 2,439.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.97% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,820.99 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น

          ขณะที่บอร์ดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็น Dividend Yield ที่ 3.09% (ณ ราคาปิด 1.94 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 4 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 59.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 146.72% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 24.14 ล้านบาท มาจากความสามารถในบริหารงานที่ดี ซึ่งบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ถึง 24% สาเหตุหลักมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการคอนโดมิเนียมก่อสร้างเสร็จ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4/2564 คือ โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 (Bangkok Horizon LITE @ Phetkasem 48 Station)

          นอกจากนี้ บอร์ด CMC เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0324 บาท รวมมูลค่า 32.40 ล้านบาท คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 3.44% (ณ ราคาปิด 0.94 บาทต่อหุ้น) โดยจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 35 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.02916 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสด 0.00324 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 5 บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.54% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 891.51 ล้านบาท และมีรายได้รวม 5,920.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.56% จากปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 4,640.93 ล้านบาท เป็นผลมาจากการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง โดยการพัฒนาและนำเสนอสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดี จึงทำให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทมีการบันทึกกำไรที่เกิดจากการที่โครงการขายโครงการหนึ่งถูกเวนคืน โดยมีกำไรจากการถูกเวนคืนก่อนหักภาษีเงินได้ทั้งสิ้น 155.66 ล้านบาท

          ทั้งนี้ บอร์ด LALIN เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 6.52% (ณ ราคาปิด 9.35 บาทต่อหุ้น) โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ดังนั้นจึงเหลือจ่ายปันผลครึ่งหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยกำหนดวัน XD ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 6 บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 84.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.4% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 56.31 ล้านบาท และมีรายได้รวม 803.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.2% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 652.67 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้รายได้โครงการที่เปิดขายจำนวน 7 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี 6 โครงการ และโครงการที่ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โครงการ

          นอกจากนี้ บอร์ด KUN เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2563 เป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 4.91% (ณ ราคาปิด 2.24 บาทต่อหุ้น) ซึ่งบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ทำให้เหลือจ่ายในงวดครึ่งปีหลังอีก 0.08 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นมูลค่า 0.05 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น ซึ่งกำหนดวัน XD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 7 บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 4,226.53 ล้านบาท เติบโต 37.78% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,067.51 ล้านบาท มาจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด (รวมการโอนกรรมสิทธิ์โครงการร่วมทุน) คิดเป็นมูลค่า 45,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน โดยรายได้จากโครงการร่วมทุนในปี 2563 ทำรายได้สูงสุด 16,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.7% จากปีก่อน ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้นสูงสุด 1,948 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.1% จากปีก่อน ขณะที่รายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 31,906.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.75% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 24,975.23 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้ค่าบริการและค่าบริหารจัดการ

          นอกจากนี้ บอร์ด AP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษครบรอบ 30 ปี ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็น 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 5.73% (ณ ราคาปิด 7.85 บาทต่อหุ้น) โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

          อันดับที่ 8 บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA นางวีรพร ไซยสิริยะสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,119.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.73% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 890.05 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมาจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมทุน จำนวน 307 ล้านบาท และมีรายได้รวม 4,236.9 ล้านบาท ลดลง 15.08% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 4,989.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

          ขณะที่บอร์ด SENA เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.314066 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 447,768,429.78 บาท คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 7.77% (ณ ราคาปิด 4.04 บาทต่อหุ้น) โดยบริษัทจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.129031 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวน 183,704,927.73 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ดังนั้น จึงเหลือจ่ายปันผลครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.185035 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 264,063,511.41 ล้านบาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

          สุดท้ายอันดับที่ 9 บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA นายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 542.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.96% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 502.59 ล้านบาท และมีรายได้รวม 3,635.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จากปีก่อน โดยในปี 2563 บริษัทมีการรับรู้รายได้จากการขายใน 4 โครงการ นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการให้บริการคิดเป็นสัดส่วน 1.3% ของรายได้รวม โดยรายได้รวมจากการให้บริการมาจากการบริหารงานนิติบุคคล และรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม Q-Box Hotel Bangkok Blossom รวมถึงธุรกิจร้านอาหาร

          นอกจากนี้ บอร์ด SA เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.262 บาท คิดเป็น Dividend Yield อยู่ที่ 3.76% (ณ ราคาปิด 6.95 บาทต่อหุ้น) โดยจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลอยู่ที่ 0.067 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 74,103,154 บาท และจ่ายเป็นเงินสด 0.195 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 216,751,724 บาท โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
 
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ