JCK เตรียมที่ดิน 300 ไร่ ผุดอสังหาในเชียงราย
Loading

JCK เตรียมที่ดิน 300 ไร่ ผุดอสังหาในเชียงราย

วันที่ : 20 กันยายน 2564
ผุดอสังหาภาคเหนือรับนักท่องเที่ยวจีนลดพิ่งพิงนิคมฯ
         บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ JCK โดย "นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล" รองกรรมการผู้จัดการ  เปิดเผยว่า บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เตรียมขยายสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยมุ่งหวังกระจายฐานรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและแวร์เฮ้าส์ เพื่อรักษาให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

          รุกอสังหาฯภาคเหนือ

          สำหรับพื้นที่เป้าหมาย บริษัทมุ่งให้ความสำคัญพื้นที่ในจังหวัด ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีศักยภาพ และโอกาสเดิบโตได้อีกสูง พื้นที่อยู่ติดชายแดน จะกลายเป็นประตูสำคัญ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจจากประเทศจีนภายหลังรถไฟเส้นทางจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน-นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) กำหนดเปิดให้บริการภายในปลายปี 2564 นี้ คาดว่าจะมีส่วนสำคัญใน การกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ การขนส่ง และการท่องเที่ยวให้เดิบโต

          นอกจากนี้ เป็นจังหวะเดียวกับการที่รัฐบาลมีนโยบายจะ แก้ไขกฎหมายขยายเพดานให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้มากขึ้น คาดว่าจะมีส่วนสำคัญ ก่อให้เกิดความต้องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย

          ผุดโครงการใหม่ต้นปี 65

          โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว และได้เตรียมที่ดิน 4-5 แปลง  ตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัดเชียงรายทั้งหมดพื้นที่รวมกันราว 200-300 ไร่ เพื่อพัฒนาทาวเฮ้าส์ราคา 2-3 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว ราคา 8-10 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักจะเป็นชาวจีนซึ่งมีกำลังซื้อสูงและประชาชนในท้องถิ่น  ชึ่งคาดว่าจะเริ่มพัฒนาโครงการแรกได้ในช่วงต้นปี 2565 และคาดหวังว่าจะทำให้บริษัทมีรายได้จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเสริม นอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

    
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ