ธนารักษ์เตรียมเลื่อนราคาประเมินที่ดินใหม่ อีก 1 ปี บรรเทาภาระ ภาษีที่ดิน
Loading

ธนารักษ์เตรียมเลื่อนราคาประเมินที่ดินใหม่ อีก 1 ปี บรรเทาภาระ ภาษีที่ดิน

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2564
การเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีก 1 ปี หมายความว่า ราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะต้องเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2565 นั้น ยังเป็นราคาเดิมที่ได้ประกาศในปี 2559-2562
         ธนารักษ์เตรียมประกาศเลื่อนการใช้ "ราคาประเมินที่ดิน" ฉบับใหม่อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาภาระ "ภาษีที่ดิน" ลดภาระประชาชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยจะยังคงใช้ราคาประเมินที่ดินปี 2559-2562 สำหรับคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่อไป

         นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมฯเตรียมประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่สำหรับการนำไปคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายอีก 1 ปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ดิน ให้กับประชาชนที่เผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ในขณะนี้ โดยราคาประเมินที่ใช้ยังคงเป็นราคาประเมินในปี 2559-2562
 

        การเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปอีก 1 ปี หมายความว่า ราคาประเมินที่ดินใหม่ที่จะต้องเริ่มใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2565 นั้น ยังเป็นราคาเดิมที่ได้ประกาศในปี 2559-2562

        ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินใหม่ ควรที่จะต้องเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 แต่ถูกเลื่อนออกไปสองครั้ง

        “ทางกรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เราควรเลื่อนการประกาศการใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในช่วงโควิด”

         อย่างไรก็ดี ขณะนี้ กำลังพิจารณาในข้อกฎหมายของ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินฯพ.ศ.2562 ซึ่งมีมาตราหนึ่งที่ระบุว่า กรมฯจะต้องประกาศราคาที่ดินใหม่ภายใน 2 ปีนับจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา เราได้เลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ดังนั้น เราจึงจะต้องไปดูข้อกฎหมายว่า จะทำอย่างไรได้บ้าง หากจะยังไม่ประกาศราคาประเมินที่ดินในปีหน้า

        “ปกติแล้ว เราจะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ทุกๆ 4 ปี แต่ในช่วงที่เกิดโควิดนั้น เราเลื่อนการประกาศมาแล้ว 2 ปี ซึ่งในต้นปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องประกาศตามกฎหมายใหม่ ดังนั้น เราก็จะไปดูในข้อกฎหมายว่า จะทำอย่างไรได้บ้าง เช่น อาจจะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไป แต่อาจจะเลื่อนการบังคับใช้ เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชน”

        ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินทางการของประเทศ ใช้เป็นฐานในการประเมินภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ที่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีภาระต้องจ่ายให้รัฐทุกปี โดยราคาประเมินที่ดินทางการ จะถูกทบทวนในทุกๆ 4 ปี

       สำหรับสาเหตุที่เลื่อนการประกาศใช้ราคาที่ดินใหม่ในปี 2563 เนื่องจาก ในขณะนั้น กรมฯยังต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินราคาที่ดินใหม่ ส่วนปี 2564 ที่ยังเลื่อนการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ก็เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ