BAM ขยายเครือข่ายอสังหาฯครบวงจร เดินหน้าผนึกDESIGN CONNEXT-BAANIA
Loading

BAM ขยายเครือข่ายอสังหาฯครบวงจร เดินหน้าผนึกDESIGN CONNEXT-BAANIA

วันที่ : 16 สิงหาคม 2565
การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายครั้งนี้ เป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
          BAM รุกขยายเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ จับมือ Design Connext แพลตฟอร์มผู้ช่วยเจ้าของบ้าน เพื่อสร้างและรีโนเวตบ้านได้อย่างตรงใจ พร้อมด้วย Baania ผู้นำแพลตฟอร์ม Big Data ด้านอสังหาฯรายแรกของไทย เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

          นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือของทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM กับ Design Connext และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Baania จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาฯแบบครบวงจร ทั้งนี้ BAM มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่างๆ เช่น บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า อยู่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 22,000 รายการ มูลค่ากว่า 67,000 ล้านบาท

          สำหรับขอบเขตความร่วมมือครั้งนี้ Design Connext ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก อินทีเรียดีไซน์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 2,500 ราย จะนำเสนอบริการด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก รวมถึงงานสถาปัตยกรรมภายใน พร้อมกับจัดทำรายละเอียดการใช้วัสดุและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า BAM ขณะที่ Baania ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะให้การสนับสนุนด้านการวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM โดยใช้ Platform ของ Baania เพื่อการจัดกลุ่ม การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ BAM นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงิน

          นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายครั้งนี้ เป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก ในกระบวนการทำงานตั้งแต่การคัดเลือกทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การตั้งราคาเสนอขายที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบประมาณราคาอัตโนมัติ และใช้ Intelligence Platform ในการนำเสนอทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่สนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายจาก BAM และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดเวลาและต้นทุน ในการดำเนินการ พร้อมเสริมศักยภาพทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

          นางธฤษวรรณ บัวมาศ Design Connext Business Team Lead กล่าวว่า Design Connext เป็น Matchmaking Platform ในการจับคู่เจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและผลงานของ สถาปนิก อินทีเรียดีไซน์ ภูมิสถาปนิก และผู้รับเหมาไว้ เพื่อช่วยให้คนที่ต้องการอยากมีบ้าน ได้เจอผู้ออกแบบที่เหมาะสม ทั้งสไตล์ งบประมาณ รวมถึงความต้องการส่วนตัวต่างๆ โดยที่ Design Connext จะทำหน้าที่เป็นเป็นตัวกลาง และคอยดูแลในภาพรวม ให้การทำงานระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น ในครั้งนี้เราได้ผนึกกำลังกับ BAM เพื่อสร้างความร่วมมือในการออกแบบและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย เพื่อเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายของ BAM รวมถึงเพิ่มโอกาสในการให้บริการของผู้ออกแบบบนแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Design Connext ซึ่งถือว่าความร่วมมือกับ BAM ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองฝ่าย

          สำหรับความร่วมมือของ BAM กับ Design Connext ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าและโอกาสในการขายทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ ทาง BAM จะนำแบบการปรับปรุงบ้านที่ Design Connext ออกแบบ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่ายนำเสนอให้กับลูกค้าบนแพลตฟอร์มของ BAM ซึ่งจะเป็นทางเลือกและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเมื่อมาซื้อทรัพย์สินรอการขายของ BAM
ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ