ต่างชาติโอนฯห้องชุดคึกคัก ลุ้นปี66ทุบสถิติ ยูนิต-มูลค่า พุ่ง
Loading

ต่างชาติโอนฯห้องชุดคึกคัก ลุ้นปี66ทุบสถิติ ยูนิต-มูลค่า พุ่ง

วันที่ : 30 สิงหาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยสถานการณ์ยอดโอนฯ ห้องชุด ต่างชาติครึ่งปี เติบโตแรง หน่วยโอนฯ เพิ่มขึ้น 65.6% มูลค่าการโอนฯครึ่งปีไหลไปถึง 35,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.8% จับตาทั้งปี ทั้งหน่วยโอนฯ มูลค่า อาจทำสถิติใหม่ ได้เห็นมูลค่าโอนฯทะลุ 60,000 ล้านบาท
          จีน ยังครองแชมป์ จับตา รัสเซียมาแรงโตเท่าตัว เผยไตรมาส 2 ชลบุรี มาอันดับ 1 ส่วนกรุงเทพฯ มูลค่าโอนฯ สูงที่สุดกว่าหมื่น ลบ. คาดการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้ ปรับตัวลดลง ทั้งตลาดแนวราบ และอาคารชุด

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวถึงสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติไตรมาส 2 ปี 2566 ว่า การโอนกรรมสิทธิ์ของของคนต่างชาติ ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 3,563 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมด ส่วนมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.6 หรือมีจำนวน 18,083 ล้านบาท โดยภาพรวมพบว่ามีหน่วยโอนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.3 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.4

          "ในช่วงครึ่งแรกปี 2566 มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 7,338 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.7 ของหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งหมด ส่วนมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.5 หรือมีจำนวน 35,211 ล้านบาท โดยมีหน่วยโอนฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.6 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.8 โดยพบว่าสัญชาติจีน ยังคงซื้อห้องชุดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 เป็น รัสเซีย ขณะที่สัญชาติพม่าซื้อห้องชุดมีมูลค่าสูงที่สุด โดยซื้อราคาเฉลี่ย 7 ล้านบาท และสัญชาติอินเดียซื้อห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่เฉลี่ยสูงที่สุด โดยซื้อพื้นที่เฉลี่ย 89.8 ตร.ม."

          โดย 5 อันดับแรกที่มีการโอนฯห้องชุดของคนต่างชาติสูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็นสัญชาติจีน มีการโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยมีการโอนฯจำนวน 3,448 หน่วย มูลค่า 16,992 ล้านบาท อันดับ 2 คือรัสเซีย จำนวน 702 หน่วย มูลค่า 2,556 ล้านบาท ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจ เนื่องจากหน่วยโอนฯครึ่งปีแรก เติบโตเท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดโอนฯ จำนวน 306 หน่วย ของทั้งปี 2564 อันดับ 3 สหรัฐอเมริกา จำนวน 293 หน่วย มูลค่า 1,289 ล้านบาท อันดับ 4 ฝรั่งเศส จำนวน 269 มูลค่า 1,127 ล้านบาท และอันดับ 5 สหราชอาณาจักร จำนวน 260 หน่วย มูลค่า 1,287 ล้านบาท

          สำหรับในไตรมาส 2 ปี 66 จังหวัดที่มีหน่วยโอนฯห้องชุดต่างชาติ มาอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 1,582 หน่วย มูลค่าอยู่ที่ 5,283 ล้านบาท, กรุงเทพฯ เป็นอันดับ 2 ที่มีหน่วยโอนฯอยู่ที่ 1,342 หน่วย แต่มีมูลค่าการโอนฯสูงที่สุดถึง 10,257 ล้านบาท ส่วนจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยโอนฯ 254 หน่วย มูลค่า 1,387 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 135 หน่วย มูลค่า 363 ล้านบาท และจังหวัดสมุทรปราการ 87 หน่วย มูลค่า 218 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปีนี้ ผู้สื่อข่าวรายงาน จากตัวเลขของศูนย์ข้อมูลฯ จะเห็นสัญญาณการโอนห้องชุด ของชาวต่างชาติตลอดทั้งปี 2566 ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าที่อาจจะทำสถิติสูงสุด

          ผู้สื่อข่าวรายงานจากตัวเลขของศูนย์ข้อมูลฯ จะเห็นสัญญาณการโอนฯห้องชุดของชาวต่างชาติตลอดทั้งปี 2566 ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า ที่อาจจะทำสถิติสูงสุด โดยเฉพาะมูลค่าการโอนฯ อาจจะมีตัวเลขใกล้ระดับ 60,000 ล้านบาท หรือ เกินกว่าตัวเลขนี้ หากไตรมาส 3 และ 4 มีตัวเลขโอนฯไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท เทียบกับปี 2565 การโอนฯห้องชุดของชาวต่างชาติ มีจำนวน 11,561 หน่วย มูลค่าการโอนฯ 59,260 ล้านบาท ขณะที่ ในปี 2561 หน่วยโอนฯ อยู่ที่ 13,561 หน่วย มูลค่า 57,251 ล้านบาท ซึ่ง มูลค่าโอนฯ รวมในครึ่งปีแรกสูง เพราะด้วยราคาห้องชุดในราคาที่แพง เป็นต้น

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ กล่าวถึงแนวโน้มภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 ว่า คาดการณ์การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 80,643 หน่วย ลดลงร้อยละ -12.1 โดยมีช่วงการคาดการณ์ระหว่างร้อยละ -23.2 ถึงร้อยละ -6.1 และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 83,062 หน่วยในปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากปี 2566 โดยมีช่วงการคาดการณ์ระหว่างร้อยละ -7.3 ถึงร้อยละ 13.3

          ขณะที่การออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย คาดว่าในปีนี้ จะมีจำนวนพื้นที่การออกใบอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศประมาณ 34,099,701 ตร.ม. ลดลงร้อยละ -12.6 โดยมีช่วงการคาดการณ์ระหว่าง 30,689,731 ถึง 38,191,665 ตร.ม. หรือเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนร้อยละ-21.4 ถึงร้อยละ -2.2 คาดการณ์จะมีหน่วยโอนฯที่อยู่อาศัยจำนวนประมาณ 336,062 หน่วย ลดลงร้อยละ-14.5 มูลค่าการโอนฯที่อยู่อาศัย ประมาณ 977,593 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -8.2 โดยคาดการณ์ว่าหน่วยโอนฯ ของ ที่อยู่อาศัยแนวราบประมาณ 251,635 หน่วย ลดลงร้อยละ -11.9 และ มีมูลค่าโอนฯ ที่อยู่อาศัยแนวราบประมาณ 728,092 ล้านบาทลดลงร้อยละ -6.2 หน่วยโอนฯห้องชุดประมาณ 84,427 หน่วย ลดลงร้อยละ-21.2 มีมูลค่าโอนฯประมาณ 249,501 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -13.5

          สำหรับในปี 2567 คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยโอนฯที่อยู่อาศัยจำนวน ประมาณ 349,910 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 มีมูลค่าโอนฯที่อยู่อาศัยประมาณ 1,022,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 โดยมีช่วงการคาดการณ์ระหว่าง 920,457 ถึง 1,125,003 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนร้อยละ -5.8 ถึงร้อยละ 15.1
ข่าว reic จากสื่อสิ่งพิมพ์ อื่นๆ