คอนโดในกทม. 3ไตรมาส ปี 66 เปิดขายใหม่ลดฮวบ
Loading

คอนโดในกทม. 3ไตรมาส ปี 66 เปิดขายใหม่ลดฮวบ

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566
Property DNA เผยว่า การเปิดขายโครงการใหม่ในปีพ.ศ.2566 แม้ว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปัจจัยลบก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องกังวล ช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2566 จะเป็นอีก 1 ไตรมาสที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 จะเห็นได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
           "พร็อพเพอร์ตี้ดีเอ็นเอ" สำรวจ โครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2566 มีทั้งหมดประมาณ 3,300 ยูนิต ลดลงจากไตรมาสที่ 2 ประมาณ 59% อาจจะมีบางโครงการที่เปิดขายแบบไม่เป็นทางการในไตรมาสที่ 2 แล้ว แต่จัดงานเปิดขายแบบเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 จึงมีผลให้จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในไตรมาสที่ 3 ดูน้อยลงมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 แต่ถ้าพิจารณาจำนวนรวมทั้งหมดของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2566 มีทั้งหมดประมาณ 18,140 ยูนิตลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ.2565 ประมาณ 43% ซึ่งจากจำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ประกอบการชะลอ

          การเปิดขายโครงการใหม่ในปีพ.ศ.2566 แม้ว่าเศรษฐกิจมีทิศทางที่เป็นบวกมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ปัจจัยลบก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องกังวล ช่วงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2566 จะเป็นอีก 1 ไตรมาสที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 จะเห็นได้มากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ที่มีโครงการคอนโดมิเนียมจำนวนมากหลายโครงการของผู้ประกอบการหลายรายที่มีกำหนดเปิดขายใหม่ ซึ่งบางโครงการอาจจะมีการเปิดขายแบบไม่เป็นทางการหรือขายแบบออนไลน์ไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 3 การชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ของผู้ประกอบการ อาจจะมีผลให้จำนวนคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในปีพ.ศ.2566 น้อยกว่าปีพ.ศ.2565 ประมาณ 30-50%

          โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2566 อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอก โดยมีสัดส่วนประมาณ 60% ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ทั้งหมด โดยเฉพาะในฝั่งธนบุรีที่มีโครงการเปิดขายใหม่มากกว่าพื้นที่อื่นๆ แบบชัดเจน ในขณะที่พื้นที่เมืองชั้นในมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียง 8% ของที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดใช่วงที่ผ่านมาของปีนี้

          พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการโครงการคอนโดมิเนียมให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ และปีต่อไปมีเส้นทางรถไฟฟ้าเปิดให้บริการขยายออกไปในหลายๆ พื้นที่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างมากขึ้น แต่โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในช่วงที่ผ่านมาของปีนี้ยังคงเป็นโครงการที่มีราคาขายไม่สูงมากหรือไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อยูนิต หรือไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตร โดยเป็นคอนโดมิเนียมในระดับราคาไม่เกิน  80,000 บาทต่อตารางเมตรจะมีจำนวนมากที่สุด ในขณะที่โครงการที่มีราคาขายมากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปส่วนใหญ่จะมีราคาขายไม่เกิน 130,000 บาทต่อตารางเมตร และมีโครงการที่มีราคาขายมากกว่า 130,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไปเพียง 6% ของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมา

          ผู้ประกอบการยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากจะชะลอการเปิดขายโครงการใหม่ลงไปในช่วงไตรมาสที่ 3 แต่ถ้าพิจารณาจากระดับราคาขายของคอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ผู้ประกอบการต้องการเข้าถึงกำลังซื้อส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้ไม่สูงมาก ซึ่งถ้าพิจารณาในช่วงปีพ.ศ.2563 ถึงปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า คอนโดมิเนียมในระดับราคาไม่เกิน 100,000 บาทต่อตารางเมตรหรือไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อยูนิตมีจำนวนมากกว่าคอนโดมิเนียมราคาขายมากกว่า 100,000 บาทต่อตารางเมตรแบบชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปีพ.ศ.2563

          อัตราการขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ใน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปีพ.ศ.2566 ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ แม้ว่าหลายโครงการอาจจะมีข่าวว่าสามารถปิดการขายหรือมีอัตราการขายที่สูงมาก บางโครงการมีคนมารอต่อคิวตั้งแต่ก่อนวันเปิดขายแบบเป็นทางการ หรือปิดการขายยูนิตที่เปิดขายแบบออนไลน์ โดยอัตราการขายเฉลี่ยอาจจะมีลดลงบ้างในช่วงไตรมาสที่ 3 เพราะหลายโครงการอาจจะเปิดขายแบบเงียบๆ ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมใดๆ เลยในไตรมาสที่ 3
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ