ราคาที่ดินเปล่าชานกรุงสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่ง
Loading

ราคาที่ดินเปล่าชานกรุงสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเมืองและระบบขนส่ง

วันที่ : 27 เมษายน 2567
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่เป็นไปในทิศทางที่ยังชะลอตัวลงอยู่ สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าทั้งในและนอกประเทศ
         ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ- ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2567 มีค่าดัชนี 407.8 จุด เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับไตรมาส ก่อนหน้า (QoQ) แสดงให้เห็นว่าราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในอัตราที่ต่ำกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเฉลี่ย 5 ปี ในช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 (ปี 2558-2562) ที่มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14.8% ต่อไตรมาส เมื่อเทียบกับ YoY และอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.1% จาก QoQ

         นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ปัจจัยที่ทำให้ดัชนีราคาที่ดินเปล่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่เป็นไปในทิศทางที่ยังชะลอตัวลงอยู่ สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าทั้งในและนอกประเทศ ประกอบกับภาวะหนี้ครัวเรือนของไทยที่สูงเกินกว่า 90% ของ GDP และภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่ยังคงมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ล้วนเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลต่อความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัย ประกอบกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2567 รัฐไม่มีมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ความต้องการซื้อที่ดินสะสม ใน Land Bank ของผู้ประกอบการลดลง เนื่องจากการซื้อที่ดินสะสมไว้ จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีที่ดินฯทำให้เกิดต้นทุนจากการถือครองที่ดินซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

         ในไตรมาส 1 ปี 2567 พบว่าโซนที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มสูงสุด 5 อันดับแรกเมื่อเทียบกับ YoY อันดับ 1 ได้แก่ ที่ดินโซนนครปฐม เพิ่ม 89.4% อันดับ 2 ได้แก่ ที่ดินในโซน เมืองสมุทรปราการ-พระประแดง- พระสมุทรเจดีย์ เพิ่ม 13.9% อันดับ 3 ได้แก่ ที่ดินในโซนสมุทรสาคร เพิ่ม 12.4% อันดับ 4 ได้แก่ ที่ดินในโซนกรุงเทพชั้นในเพิ่ม 10.1% อันดับ 5 ได้แก่ ที่ดินในโซนบางเขน-สายไหมดอนเมือง-หลักสี่-มีนบุรี-หนองจอกคลองสามวา-ลาดกระบัง เพิ่ม 4.6%

         สะท้อนให้เห็นว่า ที่ดินบริเวณพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สูง เนื่องจากการขยายตัวของเมือง จากการ พัฒนาขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงแผนการก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนระบบรางทั้งเส้นทางใหม่และส่วนต่อขยาย ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมืองเดินทางเข้า-ออกเมืองได้สะดวกประกอบกับราคาที่ดินราคาไม่สูงมาก สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบที่สอดคล้องกับความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบได้