แห่ร้องผู้รับเหมาทิ้งงาน
Loading

แห่ร้องผู้รับเหมาทิ้งงาน

วันที่ : 17 มิถุนายน 2567
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จ่อเรียกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านหารือ สางปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน โดยให้สมาคมว่ากล่าวตักเตือนก่อน ขู่โทษหนักจำคุก-เพิกถอนใบอนุญาต
   สคบ.จ่อเรียกส.รับสร้างบ้านหารือ

   นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาและรองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ สคบ. เตรียมเชิญสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ช่างรับเหมาก่อสร้าง ช่างรับเหมา ต่อเติมบ้าน เพื่อหารือความเห็นแก้ปัญหาความเดือดร้อนผู้บริโภคกรณีถูกผู้รับเหมาก่อสร้างและต่อเติมบ้านทิ้งงาน และให้สมาคมว่ากล่าวตักเตือนกันก่อน ก่อนยกระดับความเข้มข้นในการควบคุมตามความเหมาะสม หลังมีสถิติร้องเรียนเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2566 เข้ามา จำนวน 3,131 เรื่อง

    ทั้งนี้ สคบ.ได้แนะนำให้ผู้บริโภคทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ เนื่องจากการแช็ตข้อความผ่านไลน์หรือการตกลงด้วยปากเปล่า ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปฟ้องร้องเอาผิดกับคู่กรณีได้ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 57 ที่กำหนดโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบหลักฐานการรับเงิน โดยลงจำนวนเงินมากกว่าที่ผู้บริโภคจะต้องชำระและได้รับเงินจำนวนนั้นไปจาก ผู้บริโภคแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการประกอบธุรกิจเช่นนั้นแล้ว

    นอกจากนี้ การทิ้งงานของช่างรับเหมายังมีความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 โดยผู้บริโภคสามารถใช้พยานหลักฐานจากแช็ตคุยผ่านไลน์ หรือพยานบุคคลเพื่อพิสูจน์ต่อหน้าศาลแพ่งและพาณิชย์ได้ รวมถึงผู้บริโภคยังสามารถยื่นร้องเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมของของช่างผู้รับเหมา ต่อสภาวิศวกรให้เพื่อให้พิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

     อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สคบ.ได้มีการแจ้งเตือนผู้บริโภคที่คิดจะก่อสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน ควรเช็กประวัติบริษัทผู้รับเหมา ช่างผู้รับเหมาให้ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าไม่ถูกหลอก

     สำหรับสถิติร้องเรียนเรื่องอสังหาฯ ปี 2566 มีจำนวน 3,131 เรื่อง และในช่วง 5 เดือนแรกปี 2567 มีจำนวน 1,449 เรื่อง
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ