Loading

บีโอไอ เคาะแพ็กเกจ อู่ตะเภา-ดิจิทัลพาร์ค

วันที่ : 29 กันยายน 2561
น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบีโอไออนุมัติหลักการส่งเสริมผู้ได้รับสัมปทาน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกองทัพเรือ และโครงการเมืองใหม่ตามหลักของเมืองอัจฉริยะ หรือดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ของบมจ.กสท โทรคมนาคม นำไประบุไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์) ดึงดูดนักลงทุนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงการสำคัญของไทย
          น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบีโอไออนุมัติหลักการส่งเสริมผู้ได้รับสัมปทาน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ของกองทัพเรือ และโครงการเมืองใหม่ตามหลักของเมืองอัจฉริยะ หรือดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ของบมจ.กสท โทรคมนาคม นำไประบุไว้ในประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมประมูล (ทีโออาร์) ดึงดูดนักลงทุนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงการสำคัญของไทย

          สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นการลงทุนอาคารผู้โดยสาร โดยผู้ชนะสัมปทานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน และหากดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้มาตรการอีอีซีของบีโอไอ หลังจากปีที่ 8 จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 50% เป็นเวลา 3 ปี โดยเงื่อนไขอีอีซี ต้องขอรับการส่งเสริมภายในปี 62

          ส่วนโครงการเมืองใหม่ตามหลักของเมืองอัจฉริยะ  อนุมัติหลักการระบุในทีโออาร์ ให้ผู้ได้รับสัมปทานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำกัดวงเงินยกเว้นภาษี เนื่องจากเป็นกิจการเป้าหมายพิเศษ และหากดำเนินการตามเงื่อนไขภายใต้มาตรการอีอีซีของบีโอไอ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเป็น 12 ปี