ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 8 เมษายน 2565
ไตรมาส 1 ปี 2565
       ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 127.3 ลดลงร้อยละ -0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 5 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4

       ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงผู้ซื้อในกลุ่ม real demand ที่มีกำลังซื้อลดลงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเศรษฐกิจยังถูกซ้ำเติมด้วยปัจจัยลบจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย และยูเครน ที่ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5 – 4.5% ในปี 2565 อาจจะขยายตัวลดลง จากภาวะเงินเฟ้อ ที่ทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่ม real demand ซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักในตลาดบ้านจัดสรรสร้างใหม่ในอนาคต...

อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่