แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก ปี 2566
Loading

แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก ปี 2566

วันที่ : 12 เมษายน 2566
แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก ปี 2566
REIC จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก ปี 2566" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 - 16:30 น. (Onsite Seminar)