เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 19 กันยายน 2566
เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
REIC จัดงานสัมมนา "เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 12:00 น. (Onsite Seminar)