เปิดโอกาสการลงทุน ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC
Loading

เปิดโอกาสการลงทุน ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC

วันที่ : 19 กันยายน 2566
เปิดโอกาสการลงทุน ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC
REIC จัดงานสัมมนา "เปิดโอกาสการลงทุน...ฝ่าปัจจัยลบ ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก EEC" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13:30 - 16:00 น. (Onsite Seminar)