บทบาทของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและทิศทางในอนาคต
Loading

บทบาทของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและทิศทางในอนาคต

วันที่ : 17 กันยายน 2562
บทบาทของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งและทิศทางในอนาคต
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ท่ามกลางท่ามกลางปัจจัยลบท้าทาย" โดย นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์) วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เวลา 08.30 - 16.30 น.