โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง "เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง"
Loading

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง "เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง"

วันที่ : 27 กันยายน 2562
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง "เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง"
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง “เว็บไซต์ตลาดนัดบ้านมือสอง” ได้เปิดตัวครั้งแรกกับสื่อมวลชน ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัตตา เขาใหญ่