โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562
Loading

โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562

วันที่ : 27 กันยายน 2562
โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562
จัดแถลงข่าวไตรมาสที่ 3 ในหัวข้อ“โครงการอบรมสื่อมวลชนกับการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2562" ว่าด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย Demand Supply และดัชนีราคา โดย นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอัตตา เขาใหญ่