วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020 ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020 ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 2020 ภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ฯ ซอยรางน้ำ ในหัวข้อ “Thailand Plus Package” เพิ่มศักยภาพ EEC โดย คุณ นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)