ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565
Loading

ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565

วันที่ : 7 เมษายน 2565
ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565
REIC จัดงานสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2022 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยการปาฐกถาพิเศษ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565 คุณวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)