วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคหลังโควิด - 19
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคหลังโควิด - 19

วันที่ : 11 เมษายน 2565
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคหลังโควิด - 19
REIC จัดงานสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายเนื้อหาจากผลการสำรวจภาคสนามตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ