ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ไตรมาส 2 ปี 2565
Loading

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ไตรมาส 2 ปี 2565

วันที่ : 13 กันยายน 2565
ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ไตรมาส 2 ปี 2565
REIC จัดงานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯ ให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง ภาคตะวันออก" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.