ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2565
Loading

ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2565

วันที่ : 20 กันยายน 2565
ภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตกและภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2565
REIC จัดงานสัมมนา "เปิดมุมมองอสังหาฯ ให้ชัด เพื่อจัดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง ภาคตะวันตกและภาคใต้" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. (Online Seminar)