ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย กู้ซื้อบ้านได้หรือไม่
Loading

ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย กู้ซื้อบ้านได้หรือไม่

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566
ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย กู้ซื้อบ้านได้หรือไม่

82_37815_1689931634_76471

ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์ได้ง่าย ๆ ทำให้ทุกวันนี้มีนักเรียนนักศึกษาหรือเด็กวัยรุ่นมากมายที่ทำรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ และอยากที่จะมีบ้านในฝันคอนโดในฝันเป็นของตัวเอง แต่ทั้งนี้ ก็มีคำถามคาใจให้สงสัยลังเลอยู่ว่า ถ้ายังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้หรือไม่ คำตอบก็คือ สามารถกู้ซื้อบ้านได้ แม้จะยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย หรือไม่จำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยก็นามารถขอกู้ซื้อบ้านได้ แต่จะต้องผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติขั้นต้นของธนาคารที่ตั้งไว้สำหรับผู้ที่ต้องการขอกู้ซื้อบ้าน ดังต่อไปนี้

 

  1. ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เรื่องยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยไม่ใช่ปัญหาของการขอกู้ซื้อบ้าน แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่อายุของผู้ขอกู้จะต้องถึงเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเสียก่อน นั่นก็คือ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เรียกได้ว่า ถ้ายังอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ก็จะยังขอกู้ซื้อบ้านไม่ได้ เพราะในทางกฎหมายนั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ คืออายุของผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทำให้สามารถทำธุรกรรมสัญญาได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ถ้าวันนี้ยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่อยากขอกู้ซื้อบ้านล่ะก็ต้องดูก่อนว่าอายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้วหรือยัง

 

  1. มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป

เมื่ออายุเข้าเกณฑ์แล้วลำดับต่อไปในการพิจารณาขอกู้ซื้อบ้านก็คือเรื่องของรายได้ ที่กำหนดเอาไว้ขั้นต่ำอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน แล้วแต่เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ซึ่งทุกวันนี้เด็กมหาวิทยาลัยวัยเรียนก็สามารถหารายได้ที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำได้หลากหลายทาง ดังนั้น หากมีหลักฐานแสดงถึงที่มารายได้ที่มั่นคงได้อย่างชัดเจน สามารถทำให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ไหว ถึงยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยก็สามารถกู้ซื้อบ้านผ่านได้

 

  1. ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร

เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งที่สำคัญ ที่จะเพิ่มโอกาสการขอกู้ซื้อบ้านผ่านได้แม้จะยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยก็คือ ผู้กู้จะต้องไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคาร เหตุผลก็เพราะถ้าเคยเป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้มาแล้ว ก็หมายความว่า ยังมีหนี้ที่ต้องรับผิดชออยู่ และก็อาจเคยมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไรทำให้ต้องมีการปรับโครงสร้างช่วยเหลือ ดังนั้น หากยังจะขอกู้ซื้อบ้านสร้างหนี้เพิ่มอีก ก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถผ่อนชำระได้ จึงมีแนวโน้มว่าถึงจะอายุบรรลุนิติภาวะ มีรายได้มั่นคงแต่ก็อาจขอกู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน เพราะมีหนี้มากเกินไป

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ถึงจะยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยก็สามารถขอกู้ซื้อบ้านได้ ถ้ามีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ มีรายได้มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไปแบบมั่นคง และไม่เคยเป็นลูกหนี้ที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน ส่วนจะสามารถขอกู้ซื้อบ้านผ่านได้หรือไม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับรายได้ว่ามากแค่ไหน ราคาบ้านหรือคอนโดที่ซื้อแพงเกินความสามารถในการผ่อนชำระหรือไม่ ซึ่งหากต้องการเพิ่มโอกาสในการขอกู้ซื้อบ้านให้ผ่านมากขึ้นได้ ก็สามารถทำได้ด้วยการขอกู้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเดียวกันนี้ด้วยก็ได้ จะทำให้มีโอกาสขออนุมัติสินเชื่อกู้ซื้อบ้านผ่านได้ง่ายมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

DDProperty

TerraBkk

Tags :  ยังเรียนไม่จบ มหาวิทยาลัย กู้ซื้อบ้าน