สินค้าและบริการ
Loading

สินค้าและบริการ

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) จัดเก็บข้อมูลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เผยแพร่ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสะท้อนอุปสงค์และอุปทาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติมประเภทของข้อมูลให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง online ได้ครอบคลุมในทุกสื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจ ศขอ. จึงเปิดให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

หมวดบริการ

 

 

 

 

 

บริการข้อมูลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยรายโครงการ  
 


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวโน้มทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่จะได้รับจะประกอบด้วย แผนที่ตั้ง และรายละเอียดของโครงการ

ติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

ตัวอย่างแผนที่
ตัวอย่างตารางข้อมูลประกอบแผนที่
 
รายชื่อจังหวัด
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล                               
กรุงเทพมหานคร
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
นนทบุรี
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ปทุมธานี  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
สมุทรปราการ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
สมุทรสาคร
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
นครปฐม
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ภาคกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
สระบุรี
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
เพชรบุรี
*
 
 
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ประจวบคีรีขันธ์
 *
 
 
 *
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ภาคเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชียงใหม่
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
เชียงราย
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ตาก
 
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
 
 
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
*
*
ลำพูน
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
*
*
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นครราชสีมา 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ขอนแก่น
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
อุดรธานี 
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
อุบลราชธานี
 
 
 
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชลบุรี
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ระยอง
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ภาคใต้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุราษฎธานี
 
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ภูเก็ต
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
สงขลา
 
 
 
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
รวมจังหวัด
14
12
12
18
12
24
26
26
26
26
26
26
27
27
27

 

 

 

 

 

บริการสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.thศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th ทั้งเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) ด้านอุปทาน (Supply) และด้านราคา กับสถิติอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ โรงแรม-รีสอร์ท อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี และอัพเดทสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทุกไตรมาส พิเศษ เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ล่าสุด 3 ข้อมูล
  • สถิติการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ
  • สถิติการจดทะเบียนทีอยู่อาศัยใหม่ ในจังหวัด เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต
  • สถิติการเช่าที่ดินระยะยาว ทั่วประเทศ

โดยปรับอัตราค่าบริการรายปีเป็น 20,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

คลิกที่นี่
 >>> สมัครสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th <<<


 

รายละเอียดประเภทสมาชิกและสิทธิการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ www.reic.or.th

*  = มีสิทธิ (ดูข้อมูลล่าสุด)
X = ไม่มีสิทธิ (ดูข้อมูลเฉพาะตัวอย่าง)
ADD ON = สามารถเลือกซื้อข้อมูลเพิ่มเติม

 

รายการข้อมูล

ความถี่

สมาชิกทั่วไป

สมาชิกพิเศษ
สมาชิก แบบ Personalize Member Package
ชุดข้อมูล
โอนกรรมสิทธิ์
ชุดข้อมูล
สำรวจภาคสนาม
ชุดข้อมูล
ที่อยู่อาศัย
สร้างเสร็จจดทะเบียน
ชุดข้อมูล
ใบอนุญาตจัดสรร
ค่าบริการรายปี   ไม่มีค่าบริการ 20,000
บาท
15,000
บาท
12,000
บาท
5,000
บาท
2,000
บาท
รูปแบบข้อมูลที่สามารถใช้งาน   ดูข้อมูลล่าสุด ดูข้อมูลล่าสุด
ดูข้อมูลย้อนหลัง
Export Excel
ดูข้อมูลล่าสุด
ดูข้อมูลย้อนหลัง
Export Excel
สถิติอสังหาริมทรัพย์
| ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)
1. โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X * * ADD ON ADD ON ADD ON
2. โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) เดือน X * * ADD ON ADD ON ADD ON
3. การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X * * ADD ON ADD ON ADD ON
4. การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ (ภูมิภาค) เดือน X * * ADD ON ADD ON ADD ON
5. การจดทะเบียนเช่าที่อยู่อาศัยแนวราบ - อาคารชุด ระยะยาว เดือน X * * ADD ON ADD ON ADD ON
6. การจดทะเบียนขายฝากที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
7. สินเชื่อที่อยู่อาศัย              
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่ ไตรมาส X * *      
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง ไตรมาส X * *      
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่ ไตรมาส X * *      
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง ไตรมาส X * *      
8. ไถ่ถอนและจำนองใหม่ (Refinance) ไตรมาส X * * ADD ON ADD ON ADD ON
9. สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ ไตรมาส X * *      
10. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
11. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)
12. ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) เดือน X * ADD ON ADD ON ADD ON *
13. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ เดือน X * *      
14. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง เดือน X * *      
15. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X * ADD ON * ADD ON ADD ON
16. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) เดือน X * ADD ON * ADD ON ADD ON
17. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X * ADD ON ADD ON * ADD ON
18. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียน (จังหวัดหลักของภูมิภาค) ไตรมาส X * ADD ON ADD ON * ADD ON
19. ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช)
ไตรมาส X * *      
20. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) ไตรมาส X * *      
21 .ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
22. ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
23. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
24. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
25. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
26. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X * ADD ON * ADD ON ADD ON
เครื่องชี้ด้านราคา
27. ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย              
- บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X *        
- บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X *        
- ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส X *        
- อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไตรมาส X *        
เครื่องชี้ด้านราคา
28. ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส X *        
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
| อาคารสำนักงาน
29. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดือน X *        
30. โอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X *        
31. โอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
32. สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
| ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์
33. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ เดือน X *        
34. โอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X *        
35. โอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
36. สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า
เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส X *        
| โรงแรม-รีสอร์ท
37 .ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม เดือน X *        
38. โอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X *        
39. โอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
40. โรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี X *        
41. นักท่องเที่ยว โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือน X *        
42. อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย เดือน X *        
43. สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
| อุตสาหกรรม
44. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน เดือน X *        
45. โอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X *        
46. โอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
47. นิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
48. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงาน
และโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ)
ไตรมาส X *        
| สนามกอล์ฟ
49. รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ เดือน X *        
50. สนามกอล์ฟ ไตรมาส X *        
51. สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
| ที่ดินเปล่า
52. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X *        
53. โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
54. การจดทะเบียนเช่าที่ดิน (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X *        
55. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
56. ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส X *        
57. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 - - -        
| ข้อมูลอื่น ๆ
58. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) เดือน X *        
59. ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง เดือน X *        
60. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ เดือน X *        
61. อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา เดือน X *        
62. อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน เดือน X *        
63. ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส X *        
64. หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส X *        
65. สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
66. สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
67. สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
68. สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X *        
69. ประชากรและครัวเรือน ปี X *        
70. สัดส่วนการเก็งกำไร 2 ครั้ง X *        
บทวิเคราะห์
| สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์
71. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ ไตรมาส * * * * * *
74. สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง ไตรมาส * * * * * *
75. สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC ไตรมาส * * * * * *
76. การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ไตรมาส * * * * * *
77. บทวิเคราะห์อื่นๆ ครั้ง * * * * * *
78. E-Book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC ไตรมาส * * * * * *
| ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ
79. ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ไตรมาส * * * * * *
80. ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส * * * * * *
81. ดัชนีราคาบ้านจัดสรร ไตรมาส * * * * * *
82. ดัชนีราคาห้องชุด ไตรมาส * * * * * *
83. ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส * * * * * *
84. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ไตรมาส * * * * * *

 

 

 

 

 

บริการสมาชิกรายงานโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกรายงานโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ พร้อมรายละเอียดของแต่ละโครงการ พิเศษ ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
  • รายงานโครงการเปิดขายใหม่ ทั้งประเภท โครงการอาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
โดยปรับอัตราค่าสมาชิกรายปีเป็น 25,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

ตัวอย่างเล่มรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการอื่นๆ อีก 3 บริการ ดังนี้
  • บริการจัดทำชุดข้อมูลที่ ศขอ. มีอยู่ในปัจจุบัน และ Update ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
  • บริการจัดทำบทวิเคราะห์สรุปข้อมูลสถิติ พร้อมการพยากรณ์อุปสงค์ หรือ อุปทานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • บริการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677