สินค้าและบริการ ปี 2564
Loading

สินค้าและบริการ ปี 2564

ปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) จัดเก็บและในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เผยแพร่ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสะท้อนอุปสงค์และอุปทาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการปรับปรุงรูปแบบและเพิ่มเติมประเภทของข้อมูลให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถให้บริการข้อมูลผ่านช่องทาง online ได้ครอบคลุมในทุกสื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจ ศขอ. จึงเปิดให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย

หมวดบริการ

 

 

 

 

 

บริการข้อมูลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยรายโครงการ  
 


ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนโครงการอสังหาริทรัพย์ที่ยังเปิดขายอยู่ในตลาด โดยสำรวจครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่มีแนวโน้มทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อข้อมูลทั้งจังหวัดหรือเลือกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการศึกษาได้ โดยข้อมูลที่จะได้รับจะประกอบด้วย แผนที่ตั้ง และรายละเอียดของโครงการ

ติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

ตัวอย่างแผนที่
ตัวอย่างตารางข้อมูลประกอบแผนที่
 
รายชื่อจังหวัด
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 
/
/
/
/
/
/
/
ปทุมธานี  
/
/
/
/
/
/
/
นนทบุรี
/
/
/
/
/
/
/
สมุทรปราการ 
/
/
/
/
/
/
/
สมุทรสาคร  
/
/
/
/
/
/
/
นครปฐม  
/
/
/
/
/
/
/
ภาคกลาง
 
 
 
 
 
 
 
พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
/
 
/
/
สระบุรี
 
 
 
 
 
/
/
ภาคเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
เชียงใหม่  
/
/
/
/
/
/
/
เชียงราย
 
 
 
 
 
/
/
พิษณุโลก
 
 
 
 
 
/
/
ตาก 
 
 
 
 
 
/
/
กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
/
 
นครสวรรค์
 
 
 
 
 
/
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
นครราชสีมา 
/
/
/
/
/
/
/
ขอนแก่น
 
/
/
/
/
/
/
อุบลราชธานี
 
 
 
/
 
/
/
อุดรธานี 
 
 
 
 
 
/
/
มหาสารคาม
 
 
 
 
 
/
/
ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
 
/
/
ชลบุรี 
/
/
/
/
/
/
/
ระยอง
 
/
/
/
/
/
/
ภาคใต้
 
 
 
 
 
 
 
เพชรบุรี (ชะอำ)
/
 
 
/
 
/
/
เพชรบุรี (เมือง)
 
 
 
 
 
/
/
ประจวบคิริขันธ์ (หัวหิน)
/
 
 
/
 
/
/
ประจวบคิริขันธ์ (ปราณบุรี)
/
 
 
/
 
 
/
ประจวบคิริขันธ์ (เมือง)
 
 
 
 
 
/
 
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
/
/
สงขลา
 
 
 
/
 
/
/
ภูเก็ต
/
/
/
/
/
/
/
สุราษฎธานี (เกาะสมุย)
/
 
 
 
 
 
 
สุราษฎธานี            
/
รวมจังหวัด
14
12
12
18
12
29
28

 

 

 

 

 

บริการสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.thศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th ทั้งเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand) ด้านอุปทาน (Supply) และด้านราคา กับสถิติอสังหาริมทรัพย์ครบทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ โรงแรม-รีสอร์ท อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้กว่า 10 ปี และอัพเดทสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทุกไตรมาส พิเศษ เพิ่มเติมข้อมูลใหม่ล่าสุด 3 ข้อมูล
  • สถิติการถือครองอาคารชุดของชาวต่างชาติ ทั่วประเทศ
  • สถิติการจดทะเบียนทีอยู่อาศัยใหม่ ในจังหวัด เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต
  • สถิติการเช่าที่ดินระยะยาว ทั่วประเทศ
โดยปรับอัตราค่าบริการรายปีเป็น 20,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

คลิกที่น
ี่  >>> สมัครสมาชิกสืบค้นข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บนเว็บไซต์ www.reic.or.th <<<
 
รายละเอียดประเภทสมาชิกและสิทธิการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ www.reic.or.th
/  = มีสิทธิ (ดูข้อมูลล่าสุด)
X = ไม่มีสิทธิ (ดูข้อมูลเฉพาะตัวอย่าง)
รายการข้อมูล
ความถี่
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกพิเศษ
ค่าบริการรายปี ไม่มีค่าบริการ 20,000 บาท
รูปแบบข้อมูลที่สามารถใช้งาน ดูข้อมูลล่าสุด ดูข้อมูลย้อนหลัง
Export Excel
| ที่อยู่อาศัย
เครื่องชี้ด้านอุปสงค์ (Demand)
1. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
2. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย (ทั่วประเทศ) เดือน X /
3. สินเชื่อที่อยู่อาศัย      
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปล่อยใหม่ ไตรมาส X /
- สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป คงค้าง ไตรมาส / /
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย ปล่อยใหม่ ไตรมาส X /
- สินเชื่อผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัย คงค้าง ไตรมาส / /
4. สินเชื่อธุรกิจอาคารอพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และอาคารที่อยู่อาศัยรวมอื่นๆ เพื่อเช่าคงค้าง ทั่วประเทศ ไตรมาส X /
5. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
6. ยอดขายที่อยู่อาศัยใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
เครื่องชี้ด้านอุปทาน (Supply)
7. ใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน (ทั่วประเทศ) เดือน X /
8. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวราบ เดือน X /
9. การออกใบอนุญาตก่อสร้างแนวสูง เดือน X /
10. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
11. ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ (จังหวัดหลักของภูมิภาค) เดือน X /
12. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
13. ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลางโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ (กคช) ไตรมาส / /
14. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) ไตรมาส / /
15 .ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
16. ที่อยู่อาศัยเริ่มก่อสร้างใหม่ (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
17. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
18. ที่อยู่อาศัยเหลือขายสะสม (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
19. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) ครึ่งปี X /
20. ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จเหลือขาย (จังหวัดหลักภูมิภาค) ครึ่งปี X /
เครื่องชี้ด้านราคา
21. ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย      
- บ้านจัดสรร (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส / /
- บ้านเดี่ยว (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส / /
- ทาวน์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) ไตรมาส / /
- อาคารชุด (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ไตรมาส / /
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
| อาคารสำนักงาน
22. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดือน X /
23. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
24. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงาน (ทั่วประเทศ) เดือน X /
25. สินเชื่อธุรกิจอาคารสำนักงาน เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
| ศูนย์การค้า – อาคารพาณิชย์
26. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์ เดือน X /
27. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
28. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ศูนย์การค้า-อาคารพาณิชย์ (ทั่วประเทศ) เดือน X /
29. สินเชื่อธุรกิจอาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อการขายและให้เช่าพื้นที่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
| โรงแรม-รีสอร์ท
30 .ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อการโรงแรม เดือน X /
31. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
32. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงแรม-รีสอร์ท (ทั่วประเทศ) เดือน X /
33. ข้อมูลโรงแรม-รีสอร์ท โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไตรมาส X /
34. สินเชื่อธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
| อุตสาหกรรม
35. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน เดือน X /
36. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล) เดือน X /
37. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์โรงงานอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) เดือน X /
38. ข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม (ทั่วประเทศ) ไตรมาส X /
39. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงงานและโรงงานพร้อมที่ดินคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
| สนามกอล์ฟ
40. รายได้จากการจัดเก็บภาษีสนามกอล์ฟ เดือน X /
41. ข้อมูลสนามกอล์ฟ ไตรมาส X /
42. สินเชื่อธุรกิจสนามกอล์ฟคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
| ที่ดินเปล่า
43. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (กรุงเทพฯ-ปริมณฑล) เดือน X /
44. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเปล่า (ทั่วประเทศ) เดือน X /
45. สินเชื่อธุรกิจจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อการเกษตรกรรมคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
46. ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส X /
47. ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี 2559-2562 - - -
| ข้อมูลอื่น ๆ
48. ข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์อื่นๆ (ทั่วประเทศ) เดือน / /
49. ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง เดือน / /
50. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ เดือน / /
51. อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย 6 ธพ.ใหญ่ ณ สิ้นช่วงเวลา เดือน / /
52. ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน (HCCI) ไตรมาส / /
53. หุ้นกู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส / /
54. สินเชื่อตัวแทนและนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
55. สินเชื่อเพื่อการเตรียมสถานที่ก่อสร้างคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
56. สินเชื่อรับเหมาก่อสร้างอาคารคงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
57. สินเชื่อเพื่องานวิศวกรรมโยธาหรือก่อสร้างขนาดใหญ่คงค้าง (ทั่วประเทศ) ไตรมาส / /
58. สัดส่วนการเก็งกำไร 2 ครั้ง / /
59. ประชากรและครัวเรือน ปี / /

 

 

 

 

 

บริการสมาชิกรายงานโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการ สมาชิกรายงานโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ พร้อมรายละเอียดของแต่ละโครงการ พิเศษ ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
  • รายงานโครงการเปิดขายใหม่ ทั้งประเภท โครงการอาคารชุด และโครงการบ้านจัดสรร เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
โดยปรับอัตราค่าสมาชิกรายปีเป็น 25,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677

ตัวอย่างเล่มรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดให้บริการอื่นๆ อีก 3 บริการ ดังนี้
  • บริการจัดทำชุดข้อมูลที่ ศขอ. มีอยู่ในปัจจุบัน และ Update ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
  • บริการจัดทำบทวิเคราะห์สรุปข้อมูลสถิติ พร้อมการพยากรณ์อุปสงค์ หรือ อุปทานตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
  • บริการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณอภิญญา โทรศัพท์ 0-2645-9677