Loading

คลังหนุนเพื่อนบ้านใช้พร้อมเพย์ หวังเชื่อมตลาดทุนกับกลุ่มCLMV

วันที่ : 2 ตุลาคม 2561
คลังหนุนประเทศเพื่อนบ้านใช้ระบบพร้อมเพย์ รองรับแรงงานต่างด้าวโอนเงินค่าแรงกลับบ้าน และเงินสกุลท้องถิ่นซื้อขายสินค้าในกลุ่ม CLMV แทนดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเชื่อมตลาดทุนกับ CLMV หนุนประกันภัยต่อตั้งฐานในประเทศไทย
          คลังหนุนประเทศเพื่อนบ้านใช้ระบบพร้อมเพย์ รองรับแรงงานต่างด้าวโอนเงินค่าแรงกลับบ้าน และเงินสกุลท้องถิ่นซื้อขายสินค้าในกลุ่ม CLMV แทนดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเชื่อมตลาดทุนกับ CLMV หนุนประกันภัยต่อตั้งฐานในประเทศไทย

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค เพื่อนำเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาขั้นต่อไป ประกอบด้วย แผนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของภูมิภาค โดยใช้ไทยเป็นตัวกลางการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ตราสารทุน เช่น การออก Infrastructure Trust การระดมทุนรูปแบบ Cross Listing ของ สปป.ลาว การส่งเสริมออกตราสารทุนในกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติใช้ตลาดทุนไทยเป็นฐานให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในกลุ่ม CLMV

          นายสมคิด กล่าวว่า การระดมทุนของไทยด้วยตราสารหนี้ค่อนข้างจำกัด เพราะมีระดับเพดานหนี้สูง รวมทั้งเพื่อหาทางร่วมกันลดอุปสรรคในการเชื่อมโยงตลาดทุน การส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของไทยร่วมลงทุนกับ บลจ.ประเทศเพื่อนบ้าน การ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านประกันภัย เพื่อให้ไทยเป็นฐานทำธุรกิจ Reinsurance เพื่อต้องการ ส่งเสริมให้บริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลกมาตั้งสาขาในประเทศไทย และขณะนี้ไทยมีแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องทำประกันภัยแทบทุกโครงการ แผนการพัฒนาดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ปี 2561-2564 เนื่องจากไทยเป็นประธานอาเซียนปี 2562

          นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า ที่ประชุมต้องการส่งเสริมให้นำระบบพร้อมเพย์ขยายออกไปให้บริการตามประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพียงแค่โอนเงินผ่านมือถือจะส่งโอนเงินกลับบัญชีให้ญาติของประเทศตนเองได้ เพราะค่าบริการต่ำมากหรือ ไม่ต้องเสียค่าโอน รวมทั้งยังใช้ QR Code Standard ที่เป็นมาตรฐานกลางนำมาใช้โอนเงินได้ ขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำลังหารือกับธนาคารกลางของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่เข้าทำงานในประเทศไทย เพราะขณะนี้การส่งเงินกลับบ้านมีต้นทุนสูงถึงร้อยละ 10 เช่น หากโอนเงิน 1,000 ต้องเสียค่าธรรมเนียมนับ 100 บาท ต้นทุนการโอนเงินยังค่อนข้างสูง การโอนเงินนอกระบบและการถือเงินสดผ่านชายแดนค่อนข้างสูง เพราะการโอนเงินออกนอกประเทศ ต้องยึดระเบียงธนาคารกลาง และใช้เวลานานในอนุญาต 

          ขณะที่ภาคธุรกิจ ต้องการส่งเสริมการโอนเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อใช้ในการซื้อขายสินค้าเงินบาทกับสกุลเพื่อนบ้านโดยตรง (Local Currency) ไม่ต้องผ่านเงินดอลลาร์ เพราะกว่าแปลงจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลท้องถิ่นต้นทุนสูงมาก การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ การส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่น เพื่อให้เศรษฐกิจของ CLMV มีความเติบโตเข้มแข็ง ยอมรับว่ามีปัญหาความนิยมใช้สกุลเงินดอลลาร์ค่อนข้างสูง จึงยังเป็นปัญหาเรื่องการใช้สกุลเงินท้องถิ่น แต่ขณะนี้ไทยเริ่มโค้ดราคาซื้อขายสินค้ากับจีนเป็นบาทกับสกุลเงินหยวนของจีนหลายรายการสินค้า
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ