Loading

คอลัมน์ แฟ้มข่าว: ตลาดบ้านมือสองขยายตัวสูง

วันที่ : 26 ตุลาคม 2561
นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 6.2% ของอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี)
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ มีสัดส่วนประมาณ 6.2% ของอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) โดยประเภทที่อยู่อาศัยมีสัดส่วนมากที่สุด แต่ละปีจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยถึงประมาณ 320,000-370,000 ยูนิต มูลค่า 650,000-750,000 ล้านบาท และที่เป็นที่อยู่อาศัยมือสองประมาณ 45-50% หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์น่าจะมีประมาณ 150,000-180,000 ยูนิต เป็นมูลค่าสูงถึง 250,000-300,000 ล้านบาท และคาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยมือสองจะมีการขยายตัวโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ และพื้นที่เชื่อมต่อ เป็นผลมาจากข้อจำกัดด้านที่ดินที่จะนำมาพัฒนา

          ปัจจุบันที่อยู่อาศัยประเภทแนวราบยังมีปริมาณที่อยู่อาศัยบ้านมือสองสูงกว่าประเภทคอนโดมิเนียม