Loading

ชูเขตศก.พิเศษเชียงราย ฮับเชื่อม ไทย-ลาว-จีน

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561
พาณิชย์-อุตสาหกรรม-หอการค้า ปลุกเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนไทยสปป.ลาว-จีน เชื่อมโยง OBOR ดัน ส่งออกทะลุเป้า 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ปี 63 "อุตตม" เล็งปัดฝุ่นโครงการ นอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์
          พาณิชย์-อุตสาหกรรม-หอการค้า ปลุกเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนไทยสปป.ลาว-จีน เชื่อมโยง OBOR  ดัน ส่งออกทะลุเป้า 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ปี'63  "อุตตม" เล็งปัดฝุ่นโครงการ นอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์

          ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นำคณะร่วมประชุมกับส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)  ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดเชียงราย โดยได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ (SEZ) และเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ศึกษาความเป็นไปได้ ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 โครงการที่ได้รับงบฯสนับสนุนจากกรอบความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง 6 ประเทศ ในวงเงิน 50 ล้านบาท เพื่อทราบสิทธิประโยชน์และโอกาสที่จะได้รับในการเชื่อมโยงการค้า 3 ประเทศ คือ เชียงของ จ.เชียงราย ประเทศไทย และบ่อหาน-บ่อเต็น สปป.ลาว และจีน โดยจะสรุปผลการศึกษาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาต่อไป

          "จากการลงพื้นที่รับฟังความเห็นควรมีคณะทำงานร่วมกันในการพัฒนา หากผลักดันสำเร็จคาดว่าจะช่วยให้มูลค่าการค้าได้ตามเป้าหมาย 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 จากปัจจุบันอยู่ที่ 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งยังเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเส้นทาง One Belt One Road (OBOR) กับจีนด้วย"

          นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ (SEZ) จ.เชียงราย เป็นพื้นที่ตามแผนการพัฒนาของรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะสามารถเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ช่วยขยายโอกาสส่งออกได้

          นายอุตตม กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอย่างข้าว ชา กาแฟ สับปะรด และสมุนไพร ดังนั้น จึงให้แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวมตัวจัดตั้งเป็นคลัสเตอร์ เพื่อที่จะต่อยอดโครงการนอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ (Northern Thailand Food Valley) ที่เคยทำมาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีคุณภาพสูงสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก โดยอาศัยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอนาคต (ITC)

          นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯเสนอให้พัฒนา อ.เชียงของ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม 3 ประเทศ ไทย สปป.ลาว และจีน เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับความนิยมเรื่องการท่องเที่ยว สามารถเป็นศูนย์กลางการค้าได้ โดยจะต้องเพิ่มการอำนวยความสะดวก แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค โดยเฉพาะการค้าชายแดนผ่าน R3A ให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้ผู้ประกอบการ